بیوگرافی کامل محمد حسین‌پور

متن کامل بیوگرافی محمد حسین‌پور

«محمد حسین‌پور» در آثاری همچون «لانتوری»، «تراژدی»، «نازنین»، «قصه پریا»، «باورم کن»، «مینا و غنچه»، «آوای دریا»، «سفر به خیر»، «نفس»، «آسمان محبوب»، «راز پروانه‌ها» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «فیلمبردار»، «دستیار کارگردان»، «جانشین مدیر تولید»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل»، «متحرک‌سازی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد حسین‌پور

«محمد حسین‌پور» در آثاری همچون «لانتوری»، «تراژدی»، «نازنین»، «قصه پریا»، «باورم کن»، «مینا و غنچه»، «آوای دریا»، «سفر به خیر»، «نفس»، «آسمان محبوب»، «راز پروانه‌ها» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «فیلمبردار»، «دستیار کارگردان»، «جانشین مدیر تولید»، «سینه‌موبیل»، «حمل و نقل»، «متحرک‌سازی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.2
1394
7.4
1392
7.0
1392
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1393
7.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.4
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.4
1392
5.4
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1391
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد حسین‌پور

آخرین مشارکت های کاربران