بیوگرافی کامل ملیسا مهربان

متن کامل بیوگرافی ملیسا مهربان

«ملیسا مهربان» در آثاری همچون «رهاتر از دریا»، «آدم باش»، «بشارت به يک شهروند هزاره سوم»، «از تهران تا بهشت»، «شکار روباه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ملیسا مهربان

«ملیسا مهربان» در آثاری همچون «رهاتر از دریا»، «آدم باش»، «بشارت به يک شهروند هزاره سوم»، «از تهران تا بهشت»، «شکار روباه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ملیسا مهربان

آخرین مشارکت های کاربران