بیوگرافی کامل مینا نقی‌لو

متن کامل بیوگرافی مینا نقی‌لو

«مینا نقی‌لو» در آثاری همچون «تهران 1500»، «فراری»، «اشک سرما»، «آرایش مرگ»، «اوینار»، «مار»، «ایستگاه»، «تجارت»، «منطقه ممنوع» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «عکاس»، «منشی صحنه»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مینا نقی‌لو

«مینا نقی‌لو» در آثاری همچون «تهران 1500»، «فراری»، «اشک سرما»، «آرایش مرگ»، «اوینار»، «مار»، «ایستگاه»، «تجارت»، «منطقه ممنوع» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «عکاس»، «منشی صحنه»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.3
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
اکران شده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
اکران شده
7.1
1382
7.0
1373
7.0
1370
0.0
1366
7.0
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1373
7.0
1373
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مینا نقی‌لو

آخرین مشارکت های کاربران