بیوگرافی کامل ابراهیم بحر‌العلومی

متن کامل بیوگرافی ابراهیم بحر‌العلومی

«ابراهیم بحر‌العلومی» در آثاری همچون «آتیش بازی»، «کلاه پهلوی»، «پایان نامه»، «زنان ونوسی مردان مریخی»، «سن‌پطرزبورگ»، «خانواده ارنست»، «چهل سالگی»، «چارچنگولی»، «یک اشتباه کوچولو»، «چهار انگشتی»، «اخراجی‌ها»، «انتهای زمین»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «محاکمه»، «مکس»، «عروس خوش قدم»، «چشمان سیاه»، «جان سخت»، «مرسدس»، «ضیافت» به عنوان «بازیگر»، «روابط عمومی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابراهیم بحر‌العلومی

«ابراهیم بحر‌العلومی» در آثاری همچون «آتیش بازی»، «کلاه پهلوی»، «پایان نامه»، «زنان ونوسی مردان مریخی»، «سن‌پطرزبورگ»، «خانواده ارنست»، «چهل سالگی»، «چارچنگولی»، «یک اشتباه کوچولو»، «چهار انگشتی»، «اخراجی‌ها»، «انتهای زمین»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «محاکمه»، «مکس»، «عروس خوش قدم»، «چشمان سیاه»، «جان سخت»، «مرسدس»، «ضیافت» به عنوان «بازیگر»، «روابط عمومی» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابراهیم بحر‌العلومی

آخرین مشارکت های کاربران