بیوگرافی کامل علی‌رضا اکبری

متن کامل بیوگرافی علی‌رضا اکبری

«علی‌رضا اکبری» در آثاری همچون «منطقه پرواز ممنوع»، «سرت بدزد رفیق»، «شب دهم»، «پرواز خاموش»، «تونل»، «زندگی و دیگر هیچ»، «حسنک»، «شب بیرون»، «نفس»، «نزدیکتر»، «آتش بس2»، «خط ویژه»، «ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه»، «حماسه مجنون»، «ژانی‌گه‌ل / درد ملت» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «اجرای جلوه‌های ویژه بصری»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی‌رضا اکبری

«علی‌رضا اکبری» در آثاری همچون «منطقه پرواز ممنوع»، «سرت بدزد رفیق»، «شب دهم»، «پرواز خاموش»، «تونل»، «زندگی و دیگر هیچ»، «حسنک»، «شب بیرون»، «نفس»، «نزدیکتر»، «آتش بس2»، «خط ویژه»، «ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه»، «حماسه مجنون»، «ژانی‌گه‌ل / درد ملت» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات»، «اجرای جلوه‌های ویژه بصری»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1397
7.0
1384
7.0
1380
7.0
1377
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.6
1370
0.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.4
1394
7.0
1393
5.1
1393
7.0
1392
5.4
1392
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1385
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی‌رضا اکبری

آخرین مشارکت های کاربران