بیوگرافی کامل سارا نجفی

متن کامل بیوگرافی سارا نجفی

«سارا نجفی» در آثاری همچون «خانه‌ای در خیابان چهل‌ و‌ یکم»، «پرستار شب»، «آن سوی مه»، «زاگرس» به عنوان «بازیگر»، «موسیقی متن» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سارا نجفی

«سارا نجفی» در آثاری همچون «خانه‌ای در خیابان چهل‌ و‌ یکم»، «پرستار شب»، «آن سوی مه»، «زاگرس» به عنوان «بازیگر»، «موسیقی متن» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1394
7.0
1366
0.0
1364
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1384
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سارا نجفی