پرستار شب (1367)

84 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1367/06/30
کارگردان: محمدعلی نجفی

ماری (مهناز افضلی) پرستاری مسیحی‌ست که وظیفه‌ی مراقبت از یک رزمنده (علی بی‌غم) را به عهده دارد. ماری که چهره‌ی رزمنده برایش بسیار آشنا جلوه می‌کند، سعی دارد تا با خواندن نامه‌هایی که به همراه رزمنده است، به راز این آشنایی پی ببرد.

ماری (مهناز افضلی) پرستاری مسیحی‌ست که وظیفه‌ی مراقبت از یک رزمنده (علی بی‌غم) را به عهده دارد. ماری که چهره‌ی رزمنده برایش بسیار آشنا جلوه می‌کند، سعی دارد تا با خواندن نامه‌هایی که به همراه رزمنده است، به راز این آشنایی پی ببرد.

جوایز پرستار شب
جوایز پرستار شب
جوایز پرستار شب
پرستار شب در جشنواره های مختلف 4 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم پرستار شب

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

84 دقیقه

داستان

ماری (مهناز افضلی) پرستاری مسیحی‌ست که وظیفه‌ی مراقبت از یک رزمنده (علی بی‌غم) را به عهده دارد. ماری که چهره‌ی رزمنده برایش بسیار آشنا جلوه می‌کند، سعی دارد تا با خواندن نامه‌هایی که به همراه رزمنده است، به راز این آشنایی پی ببرد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل پرستار شب