بیوگرافی کامل فریده اشراق

متن کامل بیوگرافی فریده اشراق

«فریده اشراق» در آثاری همچون «شهر فرنگ»، «فراری»، «میلیونر فراری»، «مامور 114»، «مامور دوجانبه»، «مرد سرگردان»، «بیست سال انتظار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی فریده اشراق

«فریده اشراق» در آثاری همچون «شهر فرنگ»، «فراری»، «میلیونر فراری»، «مامور 114»، «مامور دوجانبه»، «مرد سرگردان»، «بیست سال انتظار» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های فریده اشراق

آخرین مشارکت های کاربران