بیوگرافی کامل ثریا بهشتی

متن کامل بیوگرافی ثریا بهشتی

«ثریا بهشتی» در آثاری همچون «قهوه‌خانه قنبر»، «خاطرخواه»، «خر دجال»، «عشقی‌ها»، «شیادان»، «شراره»، «باباشمل»، «خوشگل محله»، «ایوب»، «دزد و پاسبان»، «حادثه جویان»، «حسن‌کچل»، «علی بی‌غم»، «جنجال عروسی»، «رام کردن مرد وحشی»، «سوگلی»، «کوچه مردها»، «معجزه قلب‌ها»، «ستاره فروزان»، «نعره گرگ‌ها»، «غول بیابونی»، «سه فراری»، «عشق‌آفرین»، «مردان روزگار»، «پسران قارون»، «خشم کولی»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «پلی به سوی بهشت»، «غروب بت‌پرستان»، «ازدواج ایرونی»، «ریکاردو»، «دنیای پوشالی»، «تکخال»، «ولگردها»، «پسران علاالدین»، «سه جوانمرد»، «سه قهرمان»، «سه بمب آتشین»، «خوشگل خوشگلا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ثریا بهشتی

«ثریا بهشتی» در آثاری همچون «قهوه‌خانه قنبر»، «خاطرخواه»، «خر دجال»، «عشقی‌ها»، «شیادان»، «شراره»، «باباشمل»، «خوشگل محله»، «ایوب»، «دزد و پاسبان»، «حادثه جویان»، «حسن‌کچل»، «علی بی‌غم»، «جنجال عروسی»، «رام کردن مرد وحشی»، «سوگلی»، «کوچه مردها»، «معجزه قلب‌ها»، «ستاره فروزان»، «نعره گرگ‌ها»، «غول بیابونی»، «سه فراری»، «عشق‌آفرین»، «مردان روزگار»، «پسران قارون»، «خشم کولی»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «پلی به سوی بهشت»، «غروب بت‌پرستان»، «ازدواج ایرونی»، «ریکاردو»، «دنیای پوشالی»، «تکخال»، «ولگردها»، «پسران علاالدین»، «سه جوانمرد»، «سه قهرمان»، «سه بمب آتشین»، «خوشگل خوشگلا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ثریا بهشتی