بیوگرافی کامل ثریا بهشتی

متن کامل بیوگرافی ثریا بهشتی

«ثریا بهشتی» در آثاری همچون «قهوه‌خانه قنبر»، «خر دجال»، «خاطرخواه»، «خوشگل محله»، «ایوب»، «عشقی‌ها»، «شیادان»، «شراره»، «باباشمل»، «دزد و پاسبان»، «سوگلی»، «کوچه مردها»، «حادثه جویان»، «حسن‌کچل»، «علی بی‌غم»، «جنجال عروسی»، «رام کردن مرد وحشی»، «نعره گرگ‌ها»، «غول بیابونی»، «سه فراری»، «عشق‌آفرین»، «مردان روزگار»، «معجزه قلب‌ها»، «ستاره فروزان»، «پسران قارون»، «ازدواج ایرونی»، «ریکاردو»، «دنیای پوشالی»، «خشم کولی»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «پلی به سوی بهشت»، «غروب بت‌پرستان»، «تکخال»، «سه جوانمرد»، «ولگردها»، «پسران علاالدین»، «سه قهرمان»، «سه بمب آتشین»، «خوشگل خوشگلا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ثریا بهشتی

«ثریا بهشتی» در آثاری همچون «قهوه‌خانه قنبر»، «خر دجال»، «خاطرخواه»، «خوشگل محله»، «ایوب»، «عشقی‌ها»، «شیادان»، «شراره»، «باباشمل»، «دزد و پاسبان»، «سوگلی»، «کوچه مردها»، «حادثه جویان»، «حسن‌کچل»، «علی بی‌غم»، «جنجال عروسی»، «رام کردن مرد وحشی»، «نعره گرگ‌ها»، «غول بیابونی»، «سه فراری»، «عشق‌آفرین»، «مردان روزگار»، «معجزه قلب‌ها»، «ستاره فروزان»، «پسران قارون»، «ازدواج ایرونی»، «ریکاردو»، «دنیای پوشالی»، «خشم کولی»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «پلی به سوی بهشت»، «غروب بت‌پرستان»، «تکخال»، «سه جوانمرد»، «ولگردها»، «پسران علاالدین»، «سه قهرمان»، «سه بمب آتشین»، «خوشگل خوشگلا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ثریا بهشتی