بیوگرافی کامل حسن پژهان

متن کامل بیوگرافی حسن پژهان

«حسن پژهان» در آثاری همچون «ایمان»، «همیشه قهرمان»، «شب زخمی»، «انگشت‌نما»، «دشمن»، «گرگ بیزار»، «نامحرم»، «ناخدا»، «کاکاسیاه»، «خاطرخواه»، «پخمه»، «باباشمل»، «دل‌های بی آرام»، «خوشگل محله»، «دور دنیا با جیب خالی»، «دختر ظالم بلا»، «طوقی»، «شهر هرت»، «قیصر»، «زن وحشی وحشی»، «مردان روزگار»، «قمارباز»، «دختر شاه پریان»، «تونل»، «از جان گذشتگان»، «خوشگل و قهرمان»، «ترانه‌های روستایی»، «عروس دهکده» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار فیلمبردار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن پژهان

«حسن پژهان» در آثاری همچون «ایمان»، «همیشه قهرمان»، «شب زخمی»، «انگشت‌نما»، «دشمن»، «گرگ بیزار»، «نامحرم»، «ناخدا»، «کاکاسیاه»، «خاطرخواه»، «پخمه»، «باباشمل»، «دل‌های بی آرام»، «خوشگل محله»، «دور دنیا با جیب خالی»، «دختر ظالم بلا»، «طوقی»، «شهر هرت»، «قیصر»، «زن وحشی وحشی»، «مردان روزگار»، «قمارباز»، «دختر شاه پریان»، «تونل»، «از جان گذشتگان»، «خوشگل و قهرمان»، «ترانه‌های روستایی»، «عروس دهکده» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار فیلمبردار» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن پژهان