بیوگرافی کامل سیروس شاندرمنی

متن کامل بیوگرافی سیروس شاندرمنی

«سیروس شاندرمنی» در آثاری همچون «غیرت»، «هدف»، «قفس»، «دختر فال‌گیر»، «خشم عقاب‌ها»، «چوب خدا»، «تک تازان صحرا»، «بسترهای جداگانه»، «شاهراه زندگی»، «دشت سرخ»، «سکه دورو»، «زندانی»، «آقا دزده»، «هاشم‌خان»، «گنج قارون»، «پاسداران دریا»، «بن‌بست»، «دلهره» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سیروس شاندرمنی

«سیروس شاندرمنی» در آثاری همچون «غیرت»، «هدف»، «قفس»، «دختر فال‌گیر»، «خشم عقاب‌ها»، «چوب خدا»، «تک تازان صحرا»، «بسترهای جداگانه»، «شاهراه زندگی»، «دشت سرخ»، «سکه دورو»، «زندانی»، «آقا دزده»، «هاشم‌خان»، «گنج قارون»، «پاسداران دریا»، «بن‌بست»، «دلهره» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سیروس شاندرمنی

آخرین مشارکت های کاربران