تاریخ اکران: 1353/09/06
کارگردان: ایرج قادری

«اصغر»(مرتضی عقیلی) پس از کشتن «محمد» به خانه‌ی دوستش «داود»(ایرج قادری) پناه می‌برد. او یک‌شب در عالم مستی به دخترعموی داود«مهری»(ملوسک) تجاوز می‌کند. مهری و اصغر فرار می‌کنند و داود پس از اطلاع از موضوع به تعقیب آن ها می‌پردازد. «حسین»(حسن شاهین) برادر محمد نیز به دنبال اصغر روانه می‌شود. با روبه‌رویی حسین و اصغر و داود و مهری مقابل هم سرنوشت همه تغییر می‌کند.

«اصغر»(مرتضی عقیلی) پس از کشتن «محمد» به خانه‌ی دوستش «داود»(ایرج قادری) پناه می‌برد. او یک‌شب در عالم مستی به دخترعموی داود«مهری»(ملوسک) تجاوز می‌کند. مهری و اصغر فرار می‌کنند و داود پس از اطلاع از موضوع به تعقیب آن ها می‌پردازد. «حسین»(حسن شاهین) برادر محمد نیز به دنبال اصغر روانه می‌شود. با روبه‌رویی حسین و اصغر و داود و مهری مقابل هم سرنوشت همه تغییر می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم قفس

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

92 دقیقه

داستان

«اصغر»(مرتضی عقیلی) پس از کشتن «محمد» به خانه‌ی دوستش «داود»(ایرج قادری) پناه می‌برد. او یک‌شب در عالم مستی به دخترعموی داود«مهری»(ملوسک) تجاوز می‌کند. مهری و اصغر فرار می‌کنند و داود پس از اطلاع از موضوع به تعقیب آن ها می‌پردازد. «حسین»(حسن شاهین) برادر محمد نیز به دنبال اصغر روانه می‌شود. با روبه‌رویی حسین و اصغر و داود و مهری مقابل هم سرنوشت همه تغییر می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل قفس