بیوگرافی کامل جمشید فرحی (فرهی)

متن کامل بیوگرافی جمشید فرحی (فرهی)

«جمشید فرحی (فرهی)» در آثاری همچون «بوف کور»، «تفنگ شکسته»، «موج طوفان»، «مریم و مانی»، «عبور از مرز شب»، «کلام حق»، «دزد سوم»، «خانه خراب»، «همسفر»، «گوزن‌ها»، «سازش»، «شازده احتجاب»، «نفرین»، «تنگسیر»، «خاک»، «ممل آمریکایی»، «دشنه»، «بلوچ»، «صمد و فولادزره دیو»، «رگبار»، «همای سعادت»، «بدنام»، «رودخانه وحشی»، «آقا دزده»، «زبون بسته»، «مردی در قفس»، «شانس بزرگ»، «دزد شهر» به عنوان «فیلمبردار»، «دستیار فیلمبردار»، «متصدی برق» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جمشید فرحی (فرهی)

«جمشید فرحی (فرهی)» در آثاری همچون «بوف کور»، «تفنگ شکسته»، «موج طوفان»، «مریم و مانی»، «عبور از مرز شب»، «کلام حق»، «دزد سوم»، «خانه خراب»، «همسفر»، «گوزن‌ها»، «سازش»، «شازده احتجاب»، «نفرین»، «تنگسیر»، «خاک»، «ممل آمریکایی»، «دشنه»، «بلوچ»، «صمد و فولادزره دیو»، «رگبار»، «همای سعادت»، «بدنام»، «رودخانه وحشی»، «آقا دزده»، «زبون بسته»، «مردی در قفس»، «شانس بزرگ»، «دزد شهر» به عنوان «فیلمبردار»، «دستیار فیلمبردار»، «متصدی برق» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
1364
0.0
1359
7.0
1357
0.0
1357
0.0
1356
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1343
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جمشید فرحی (فرهی)

آخرین مشارکت های کاربران