بیوگرافی کامل علی‌رضا قوامی

متن کامل بیوگرافی علی‌رضا قوامی

«علی‌رضا قوامی» در آثاری همچون «جوانمرد»، «میرزا کوچک‌خان»، «میهمان»، «شادی‌های زندگی ما»، «زنبورک»، «پاشنه طلا»، «صمد خوشبخت می‌شود»، «مادر دوستت دارم»، «مسلخ»، «تشنه‌ها»، «صمد آرتیست می‌شود»، «تنگسیر» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی‌رضا قوامی

«علی‌رضا قوامی» در آثاری همچون «جوانمرد»، «میرزا کوچک‌خان»، «میهمان»، «شادی‌های زندگی ما»، «زنبورک»، «پاشنه طلا»، «صمد خوشبخت می‌شود»، «مادر دوستت دارم»، «مسلخ»، «تشنه‌ها»، «صمد آرتیست می‌شود»، «تنگسیر» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی‌رضا قوامی

آخرین مشارکت های کاربران