بیوگرافی کامل کارمن

متن کامل بیوگرافی کارمن

« کارمن» در آثاری همچون «خان‌نایب»، «کوسه جنوب»، «گوزن‌ها»، «عروس پابرهنه»، «روسیاه»، «طاهر»، «مروارید»، «حریص»، «مکافات»، «ممل آمریکایی»، «بلند پرواز»، «فتانه»، «خاطرخواه»، «پدر که ناخلف افتد»، «توبه»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «شراره»، «میعادگاه خشم»، «نوبر اصفهان»، «نقره داغ»، «خشم عقاب‌ها»، «فریاد انسان‌ها»، «باباکرم»، «مرید حق»، «از یاد رفته»، «گربه را دم حجله میکشن»، «چیچو و فرانکو وطنی»، «من هم گریه کردم»، «غروب بت‌پرستان»، «پابرهنه‌ها»، «قوس قزح»، «مرد صحرا»، «شاهراه زندگی»، «مرد روز»، «فیل و فنجون»، «گنج قارون»، «مزد خونین»، «شهر بزرگ»، «گل‌های گیلان»، «پرتگاه مخوف»، «دخترها این‌طور دوست دارند»، «آقای شانس»، «یکی بود یکی نبود»، «بهلول (دیوانه عاقل)» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کارمن

« کارمن» در آثاری همچون «خان‌نایب»، «کوسه جنوب»، «گوزن‌ها»، «عروس پابرهنه»، «روسیاه»، «طاهر»، «مروارید»، «حریص»، «مکافات»، «ممل آمریکایی»، «بلند پرواز»، «فتانه»، «خاطرخواه»، «پدر که ناخلف افتد»، «توبه»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «شراره»، «میعادگاه خشم»، «نوبر اصفهان»، «نقره داغ»، «خشم عقاب‌ها»، «فریاد انسان‌ها»، «باباکرم»، «مرید حق»، «از یاد رفته»، «گربه را دم حجله میکشن»، «چیچو و فرانکو وطنی»، «من هم گریه کردم»، «غروب بت‌پرستان»، «پابرهنه‌ها»، «قوس قزح»، «مرد صحرا»، «شاهراه زندگی»، «مرد روز»، «فیل و فنجون»، «گنج قارون»، «مزد خونین»، «شهر بزرگ»، «گل‌های گیلان»، «پرتگاه مخوف»، «دخترها این‌طور دوست دارند»، «آقای شانس»، «یکی بود یکی نبود»، «بهلول (دیوانه عاقل)» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کارمن