عروس پابرهنه (1353)

119 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1353/07/24
کارگردان: سیامک یاسمی

«اخترالملوک»تمام ثروت خود را برای «فریده»(جمیله) به ارث گذاشته است و در وصیت‌نامه‌ی خود اعلام کرده در صورت پیدا نشدن فریده ارث به «محسن»(سیامک اطلسی) برادر او برسد. فریده بیست‌سال پیش گم شده است. وکیل کار خود را آغاز می کند و دختر کولی که شباهت بسیار به فریده دارد را به عنوان فریده اعلام می‌کند. محسن نیز در صدد کشتن دختر بر می‌آید. این نقشه ها ادامه پیدا می‌کند تا این‌که پدرخوانده‌ی دختر کولی حقایقی را آشکار می‌کند و مسیر سرنوشت همه را تغییر می دهد.

«اخترالملوک»تمام ثروت خود را برای «فریده»(جمیله) به ارث گذاشته است و در وصیت‌نامه‌ی خود اعلام کرده در صورت پیدا نشدن فریده ارث به «محسن»(سیامک اطلسی) برادر او برسد. فریده بیست‌سال پیش گم شده است. وکیل کار خود را آغاز می کند و دختر کولی که شباهت بسیار به فریده دارد را به عنوان فریده اعلام می‌کند. محسن نیز در صدد کشتن دختر بر می‌آید. این نقشه ها ادامه پیدا می‌کند تا این‌که پدرخوانده‌ی دختر کولی حقایقی را آشکار می‌کند و مسیر سرنوشت همه را تغییر می دهد.

سایر اطلاعات فیلم عروس پابرهنه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

119 دقیقه

داستان

«اخترالملوک»تمام ثروت خود را برای «فریده»(جمیله) به ارث گذاشته است و در وصیت‌نامه‌ی خود اعلام کرده در صورت پیدا نشدن فریده ارث به «محسن»(سیامک اطلسی) برادر او برسد. فریده بیست‌سال پیش گم شده است. وکیل کار خود را آغاز می کند و دختر کولی که شباهت بسیار به فریده دارد را به عنوان فریده اعلام می‌کند. محسن نیز در صدد کشتن دختر بر می‌آید. این نقشه ها ادامه پیدا می‌کند تا این‌که پدرخوانده‌ی دختر کولی حقایقی را آشکار می‌کند و مسیر سرنوشت همه را تغییر می دهد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عروس پابرهنه

آخرین مشارکت های کاربران