روسیاه (1352)

95 دقیقه
تاریخ اکران: 1352/10/19
کارگردان: اسماعیل پورسعید
سوپر استارها: منوچهر وثوق

سایر اطلاعات فیلم روسیاه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

95 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل روسیاه