بیوگرافی کامل یکتا

متن کامل بیوگرافی یکتا

« یکتا» در آثاری همچون «مشت مرد»، «چلچراغ»، «کندو»، «ناجورها»، «شکست‌ناپذیر»، «دختران بلا، مردان ناقلا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی یکتا

« یکتا» در آثاری همچون «مشت مرد»، «چلچراغ»، «کندو»، «ناجورها»، «شکست‌ناپذیر»، «دختران بلا، مردان ناقلا» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های یکتا