تاریخ اکران: 1353/07/17
کارگردان: رضا میرلوحی

«اکبر»(محمدعلی فردین) پس از فوت پدرش شرایط تحصیل برادر کوچکش«عباس»(پرویز جعفری) را فراهم می‌کند تا پزشک شود. اکبر دل‌بسته‌ی «مریم»(آیلین ویگن) می‌شود که نابینا است و صدای گرمی دارد. مریم در کاباره‌ی «نصرت»(حسین‌گیل) مشغول به کار می‌شود و اکبر که مدیر برنامه‌های اوست پول لازم برای عمل او را تهیه می کند اما نصرت پول‌ها را به سرقت می برد و در یک درگیری اکبر را روانه‌ی زندان می کند. در همین‌زمان عباس که متخصص چشم شده است از خارج بازمی گردد و پس از آشنایی با مریم و معالجه ی چشمانش از او تقاضای ازدواج می کند. سرنوشت اکبر و عباس به تصمیم مریم بستگی‌دارد.

«اکبر»(محمدعلی فردین) پس از فوت پدرش شرایط تحصیل برادر کوچکش«عباس»(پرویز جعفری) را فراهم می‌کند تا پزشک شود. اکبر دل‌بسته‌ی «مریم»(آیلین ویگن) می‌شود که نابینا است و صدای گرمی دارد. مریم در کاباره‌ی «نصرت»(حسین‌گیل) مشغول به کار می‌شود و اکبر که مدیر برنامه‌های اوست پول لازم برای عمل او را تهیه می کند اما نصرت پول‌ها را به سرقت می برد و در یک درگیری اکبر را روانه‌ی زندان می کند. در همین‌زمان عباس که متخصص چشم شده است از خارج بازمی گردد و پس از آشنایی با مریم و معالجه ی چشمانش از او تقاضای ازدواج می کند. سرنوشت اکبر و عباس به تصمیم مریم بستگی‌دارد.

سایر اطلاعات فیلم شکست‌ناپذیر

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

103 دقیقه

داستان

«اکبر»(محمدعلی فردین) پس از فوت پدرش شرایط تحصیل برادر کوچکش«عباس»(پرویز جعفری) را فراهم می‌کند تا پزشک شود. اکبر دل‌بسته‌ی «مریم»(آیلین ویگن) می‌شود که نابینا است و صدای گرمی دارد. مریم در کاباره‌ی «نصرت»(حسین‌گیل) مشغول به کار می‌شود و اکبر که مدیر برنامه‌های اوست پول لازم برای عمل او را تهیه می کند اما نصرت پول‌ها را به سرقت می برد و در یک درگیری اکبر را روانه‌ی زندان می کند. در همین‌زمان عباس که متخصص چشم شده است از خارج بازمی گردد و پس از آشنایی با مریم و معالجه ی چشمانش از او تقاضای ازدواج می کند. سرنوشت اکبر و عباس به تصمیم مریم بستگی‌دارد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شکست‌ناپذیر

آخرین مشارکت های کاربران