بیوگرافی کامل میثم مویینی

متن کامل بیوگرافی میثم مویینی

«میثم مویینی» در آثاری همچون «لرد»، «بن‌بست وثوق»، «سال تحویل»، «دختر»، «فرشته ها با هم می آيند»، «هیچ کجا هیچ کس»، «جیب‌بر خیابان جنوبی»، «میهمان داریم»، «یک عاشقانه ساده»، «به امید دیدار»، «کتاب قانون» به عنوان «تدوین‌گر»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی میثم مویینی

«میثم مویینی» در آثاری همچون «لرد»، «بن‌بست وثوق»، «سال تحویل»، «دختر»، «فرشته ها با هم می آيند»، «هیچ کجا هیچ کس»، «جیب‌بر خیابان جنوبی»، «میهمان داریم»، «یک عاشقانه ساده»، «به امید دیدار»، «کتاب قانون» به عنوان «تدوین‌گر»، «دستیار تدوین» حضور داشته است.

جوایز میثم مویینی
جوایز میثم مویینی
جوایز میثم مویینی
میثم مویینی در جشنواره های مختلف 3 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های میثم مویینی