بیوگرافی کامل مهدی حسینی‌نیا

متن کامل بیوگرافی مهدی حسینی‌نیا

«مهدی حسینی‌نیا» در آثاری همچون «دیاپازون»، «شنای پروانه»، «گورکن»، «متری شیش و نیم»، «ما همه با هم هستیم»، «بنفشه آفریقایی»، «مداربسته»، «شنل»، «ایستگاه اتمسفر»، «سنگ روی سنگ»، «فروشنده»، «خشکسالی و دروغ»، «اینجا کسی نمی‌میرد»، «روایت ناپدید شدن مریم»، «اینجا بدون من» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهدی حسینی‌نیا

«مهدی حسینی‌نیا» در آثاری همچون «دیاپازون»، «شنای پروانه»، «گورکن»، «متری شیش و نیم»، «ما همه با هم هستیم»، «بنفشه آفریقایی»، «مداربسته»، «شنل»، «ایستگاه اتمسفر»، «سنگ روی سنگ»، «فروشنده»، «خشکسالی و دروغ»، «اینجا کسی نمی‌میرد»، «روایت ناپدید شدن مریم»، «اینجا بدون من» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

جوایز مهدی حسینی‌نیا
جوایز مهدی حسینی‌نیا
جوایز مهدی حسینی‌نیا
مهدی حسینی‌نیا در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهدی حسینی‌نیا

آخرین مشارکت های کاربران