چهاردهمین جشن دنیای تصویر

دبیر جشنواره: علی معلم
در این دوره از جشن حافظ جایزه‌ی ویژه یک عمر فعالیت هنری به عبدالله اسکندری و جایزه‌ی ویژه فعالیت پربار نوشتاری به خسرو دهقان تعلق گرفت.
سال مورد نظر را انتخاب کنید

کاندید ها

جوایز

تندیس بهترین کارگردانی

تندیس بهترین فیلمبرداری

تندیس بهترین موسیقی فیلم

تندیس بهترین دستاورد فنی و هنری

جایزه ویژه هیئت داوران

جایزه ویژه بخش سینما

تندیس بهترین ترانه تیتراژ فیلم یا سریال

جایزه ویژه بخش تلویزیون

تندیس بهترین مجموعه تلویزیونی

تندیس بهترین کارگردانی تلویزیون

تندیس بهترین بازیگر زن کمدی

تنديس بهترين بازيگر مرد کمدی

تندیس بهترین بازیگر زن درام

تندیس بهترین بازیگر مرد درام

تندیس بهترین فيلمنامه تلويزيونی