تاریخ اکران: 1366/04/31

یک سرباز انگلیسی در کنار لوله‌های نفت مناطق بختیاری نشین به طرز مرموزی کشته می‌شود. «کوهیار» فرزند بزرگ طایفه بختیاری که در آن جا زندگی می‌کند، در ارتباط با این قتل مورد اتهام قرار می‌گیرد. کشمکش برای دستگیری او باعث درگیری‌های فراوانی می‌شود.

یک سرباز انگلیسی در کنار لوله‌های نفت مناطق بختیاری نشین به طرز مرموزی کشته می‌شود. «کوهیار» فرزند بزرگ طایفه بختیاری که در آن جا زندگی می‌کند، در ارتباط با این قتل مورد اتهام قرار می‌گیرد. کشمکش برای دستگیری او باعث درگیری‌های فراوانی می‌شود.

جوایز شیر سنگی
جوایز شیر سنگی
جوایز شیر سنگی
شیر سنگی در جشنواره های مختلف 7 بار کاندید شده و 2 بار برنده اطلاعات بیشتر

سایر اطلاعات فیلم شیر سنگی

جملات ماندگار
  • نامدارخان : « زمانه نو شده، اما این مردم نمی‌فهمن. »

    نامدارخان : « ها علیار... وقتی مردی می‌دم بالای قبرت یه شیر سنگی بذارن. »

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

95 دقیقه

داستان

یک سرباز انگلیسی در کنار لوله‌های نفت مناطق بختیاری نشین به طرز مرموزی کشته می‌شود. «کوهیار» فرزند بزرگ طایفه بختیاری که در آن جا زندگی می‌کند، در ارتباط با این قتل مورد اتهام قرار می‌گیرد. کشمکش برای دستگیری او باعث درگیری‌های فراوانی می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شیر سنگی