بیوگرافی کامل علی تبریزی

متن کامل بیوگرافی علی تبریزی

«علی تبریزی» در آثاری همچون «شارلاتان»، «خیابان‌های آرام»، «دستمزد»، «شیر سنگی»، «خر دجال»، «کاکل‌زری»، «کلید رمز»، «مردافکن»، «آتشپاره شهر»، «پهلوان در قرن اتم»، «رنگین کمان»، «رسوایی»، «بارگاه شیطان»، «عقاب طلایی»، «قلب‌های طلایی»، «قهرمانان»، «روسپی»، «زن وحشی وحشی»، «سه فراری»، «ستاره فروزان»، «ضرب شست»، «آخرین مبارزه»، «قمارباز»، «سالار مردان»، «طوفان نوح»، «قوس قزح»، «ستاره هفت آسمون»، «شعله‌های خشم»، «آشیانه خورشید»، «سه قهرمان»، «هارون و قارون»، «بیست سال انتظار»، «مامور دوجانبه»، «نخاله قهرمان»، «مرد ده میلیون تومانی»، «سه تا بزن بهادر»، «بی‌حسی موضعی»، «سرکوب»، «مارموز»، «رضا»، «دم سرد»، «خرگیوش»، «خوب، بد، جلف»، «موقت»، «طعم شیرین خیال»، «طبقه حساس»، «سیزده»، «دونده زمین»، «از رییس جمهور پاداش نگیرید»، «پرسه در مه»، «کتاب قانون»، «آواز گنجشک‌ها»، «پاداش سکوت»، «قفل‌ساز»، «یک تکه نان»، «مارمولک»، «گاهی به آسمان نگاه کن»، «نیلوفر» به عنوان «بازیگر»، «نویسنده فیلمنامه»، «مدیر فیلمبرداری»، «مدیر تولید»، «تدوین‌گر»، «دستیار دوم کارگردان»، «عکاس»، «تصویربردار پشت صحنه»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی علی تبریزی

«علی تبریزی» در آثاری همچون «شارلاتان»، «خیابان‌های آرام»، «دستمزد»، «شیر سنگی»، «خر دجال»، «کاکل‌زری»، «کلید رمز»، «مردافکن»، «آتشپاره شهر»، «پهلوان در قرن اتم»، «رنگین کمان»، «رسوایی»، «بارگاه شیطان»، «عقاب طلایی»، «قلب‌های طلایی»، «قهرمانان»، «روسپی»، «زن وحشی وحشی»، «سه فراری»، «ستاره فروزان»، «ضرب شست»، «آخرین مبارزه»، «قمارباز»، «سالار مردان»، «طوفان نوح»، «قوس قزح»، «ستاره هفت آسمون»، «شعله‌های خشم»، «آشیانه خورشید»، «سه قهرمان»، «هارون و قارون»، «بیست سال انتظار»، «مامور دوجانبه»، «نخاله قهرمان»، «مرد ده میلیون تومانی»، «سه تا بزن بهادر»، «بی‌حسی موضعی»، «سرکوب»، «مارموز»، «رضا»، «دم سرد»، «خرگیوش»، «خوب، بد، جلف»، «موقت»، «طعم شیرین خیال»، «طبقه حساس»، «سیزده»، «دونده زمین»، «از رییس جمهور پاداش نگیرید»، «پرسه در مه»، «کتاب قانون»، «آواز گنجشک‌ها»، «پاداش سکوت»، «قفل‌ساز»، «یک تکه نان»، «مارمولک»، «گاهی به آسمان نگاه کن»، «نیلوفر» به عنوان «بازیگر»، «نویسنده فیلمنامه»، «مدیر فیلمبرداری»، «مدیر تولید»، «تدوین‌گر»، «دستیار دوم کارگردان»، «عکاس»، «تصویربردار پشت صحنه»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1397
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1397
0.0
1397
6.8
1396
7.0
1395
0.0
1395
7.2
1395
7.1
1394
7.0
1393
6.9
1393
7.2
1392
6.9
1392
6.8
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1397
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1388
7.0
1387
7.0
1386
5.0
1385
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
7.7
1382
7.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های علی تبریزی