بیوگرافی کامل میرمحمد تجدد

متن کامل بیوگرافی میرمحمد تجدد

«میرمحمد تجدد» در آثاری همچون «یک روز، یک زندگی، یک مرد»، «کیفر»، «آوای سکوت»، «سایه وحشت»، «شرقی»، «قتل آنلاین»، «جنایت»، «خواب و بیدار»، «شیفته»، «لوکوموتیوران»، «شاهرگ»، «بالاتر از خطر»، «جهنم سبز»، «فاتح»، «پرواز از اردوگاه»، «از بلور خون»، «بندر مه‌آلود»، «افسانه مه پلنگ»، «راه و بی‌راه»، «گروهبان»، «بازی تمام شد»، «سرب»، «تشکیلات»، «گودال»، «جدال»، «ماجراهای علاالدین و چراغ جادو»، «زن و زمین / خوش غیرت»، «آب»، «خشم و خون»، «بدکاران»، «تنگنا»، «عیالوار»، «گرگ بیزار»، «بندری»، «حکیم‌باشی»، «ساحره»، «صادق‌کرده»، «سرگروهبان»، «صبح روز چهارم»، «همای سعادت»، «خداحافظ رفیق»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «رشید»، «جوانی هم عالمی دارد»، «رسوایی»، «دو دل و یک دلبر»، «سرود زندگی»، «دنیای آبی»، «قیصر»، «سه دیوانه»، «مرد حنجره طلایی»، «رودخانه وحشی»، «روزهای تاریک یک مادر»، «جاده زرین سمرقند»، «ایمان»، «هاشم‌خان»، «عذاب مرگ»، «یک قدم تا بهشت»، «زبون بسته»، «موطلایی شهر ما» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی میرمحمد تجدد

«میرمحمد تجدد» در آثاری همچون «یک روز، یک زندگی، یک مرد»، «کیفر»، «آوای سکوت»، «سایه وحشت»، «شرقی»، «قتل آنلاین»، «جنایت»، «خواب و بیدار»، «شیفته»، «لوکوموتیوران»، «شاهرگ»، «بالاتر از خطر»، «جهنم سبز»، «فاتح»، «پرواز از اردوگاه»، «از بلور خون»، «بندر مه‌آلود»، «افسانه مه پلنگ»، «راه و بی‌راه»، «گروهبان»، «بازی تمام شد»، «سرب»، «تشکیلات»، «گودال»، «جدال»، «ماجراهای علاالدین و چراغ جادو»، «زن و زمین / خوش غیرت»، «آب»، «خشم و خون»، «بدکاران»، «تنگنا»، «عیالوار»، «گرگ بیزار»، «بندری»، «حکیم‌باشی»، «ساحره»، «صادق‌کرده»، «سرگروهبان»، «صبح روز چهارم»، «همای سعادت»، «خداحافظ رفیق»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «رشید»، «جوانی هم عالمی دارد»، «رسوایی»، «دو دل و یک دلبر»، «سرود زندگی»، «دنیای آبی»، «قیصر»، «سه دیوانه»، «مرد حنجره طلایی»، «رودخانه وحشی»، «روزهای تاریک یک مادر»، «جاده زرین سمرقند»، «ایمان»، «هاشم‌خان»، «عذاب مرگ»، «یک قدم تا بهشت»، «زبون بسته»، «موطلایی شهر ما» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
اکران شده
0.0
1388
7.0
1387
7.0
1387
6.9
1384
7.0
1382
7.0
1380
0.0
1379
0.0
1379
0.0
1376
7.0
1375
7.0
1374
7.0
1374
7.0
1372
7.0
1372
7.0
1371
0.0
1370
0.0
1370
7.3
1369
0.0
1369
7.4
1367
7.0
1365
0.0
1365
7.0
1364
0.0
1357
0.0
1357
0.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
7.3
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
5.5
1351
7.0
1351
7.0
1351
7.0
1350
7.3
1350
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1349
0.0
1349
7.0
1349
0.0
1348
0.0
1348
7.3
1348
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1344
7.0
1344
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های میرمحمد تجدد

آخرین مشارکت های کاربران