بیوگرافی کامل میرمحمد تجدد

متن کامل بیوگرافی میرمحمد تجدد

«میرمحمد تجدد» در آثاری همچون «یک روز، یک زندگی، یک مرد»، «کیفر»، «آوای سکوت»، «سایه وحشت»، «شرقی»، «قتل آنلاین»، «جنایت»، «خواب و بیدار»، «شیفته»، «لوکوموتیوران»، «شاهرگ»، «بالاتر از خطر»، «جهنم سبز»، «فاتح»، «پرواز از اردوگاه»، «از بلور خون»، «بندر مه‌آلود»، «افسانه مه پلنگ»، «راه و بی‌راه»، «گروهبان»، «بازی تمام شد»، «سرب»، «تشکیلات»، «گودال»، «جدال»، «زن و زمین / خوش غیرت»، «ماجراهای علاالدین و چراغ جادو»، «آب»، «خشم و خون»، «بندری»، «بدکاران»، «تنگنا»، «عیالوار»، «گرگ بیزار»، «حکیم‌باشی»، «ساحره»، «صادق‌کرده»، «سرگروهبان»، «صبح روز چهارم»، «همای سعادت»، «رشید»، «خداحافظ رفیق»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «دو دل و یک دلبر»، «جوانی هم عالمی دارد»، «رسوایی»، «قیصر»، «سرود زندگی»، «دنیای آبی»، «رودخانه وحشی»، «سه دیوانه»، «مرد حنجره طلایی»، «جاده زرین سمرقند»، «ایمان»، «روزهای تاریک یک مادر»، «عذاب مرگ»، «یک قدم تا بهشت»، «هاشم‌خان»، «موطلایی شهر ما»، «زبون بسته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی میرمحمد تجدد

«میرمحمد تجدد» در آثاری همچون «یک روز، یک زندگی، یک مرد»، «کیفر»، «آوای سکوت»، «سایه وحشت»، «شرقی»، «قتل آنلاین»، «جنایت»، «خواب و بیدار»، «شیفته»، «لوکوموتیوران»، «شاهرگ»، «بالاتر از خطر»، «جهنم سبز»، «فاتح»، «پرواز از اردوگاه»، «از بلور خون»، «بندر مه‌آلود»، «افسانه مه پلنگ»، «راه و بی‌راه»، «گروهبان»، «بازی تمام شد»، «سرب»، «تشکیلات»، «گودال»، «جدال»، «زن و زمین / خوش غیرت»، «ماجراهای علاالدین و چراغ جادو»، «آب»، «خشم و خون»، «بندری»، «بدکاران»، «تنگنا»، «عیالوار»، «گرگ بیزار»، «حکیم‌باشی»، «ساحره»، «صادق‌کرده»، «سرگروهبان»، «صبح روز چهارم»، «همای سعادت»، «رشید»، «خداحافظ رفیق»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «دو دل و یک دلبر»، «جوانی هم عالمی دارد»، «رسوایی»، «قیصر»، «سرود زندگی»، «دنیای آبی»، «رودخانه وحشی»، «سه دیوانه»، «مرد حنجره طلایی»، «جاده زرین سمرقند»، «ایمان»، «روزهای تاریک یک مادر»، «عذاب مرگ»، «یک قدم تا بهشت»، «هاشم‌خان»، «موطلایی شهر ما»، «زبون بسته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
اکران شده
0.0
1388
7.0
1387
7.0
1387
6.9
1384
7.0
1382
7.0
1380
0.0
1379
0.0
1379
0.0
1376
7.0
1375
7.0
1374
7.0
1374
7.0
1372
7.0
1372
7.0
1371
0.0
1370
0.0
1370
7.3
1369
0.0
1369
7.4
1367
7.0
1365
0.0
1365
7.0
1364
0.0
1357
0.0
1357
0.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
7.3
1352
0.0
1352
7.0
1352
0.0
1351
0.0
1351
5.5
1351
7.0
1351
7.0
1351
7.0
1350
0.0
1350
7.3
1350
7.0
1350
7.0
1349
7.0
1349
0.0
1349
7.3
1348
0.0
1348
0.0
1348
0.0
1347
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
7.0
1344
0.0
1344
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های میرمحمد تجدد

آخرین مشارکت های کاربران