بیوگرافی کامل میرمحمد تجدد

متن کامل بیوگرافی میرمحمد تجدد

«میرمحمد تجدد» در آثاری همچون «کیفر»، «یک روز، یک زندگی، یک مرد»، «آوای سکوت»، «سایه وحشت»، «شرقی»، «قتل آنلاین»، «جنایت»، «خواب و بیدار»، «شیفته»، «لوکوموتیوران»، «شاهرگ»، «بالاتر از خطر»، «جهنم سبز»، «فاتح»، «پرواز از اردوگاه»، «از بلور خون»، «بندر مه‌آلود»، «افسانه مه پلنگ»، «راه و بی‌راه»، «گروهبان»، «بازی تمام شد»، «سرب»، «تشکیلات»، «گودال»، «جدال»، «ماجراهای علاالدین و چراغ جادو»، «زن و زمین / خوش غیرت»، «آب»، «خشم و خون»، «گرگ بیزار»، «بندری»، «تنگنا»، «بدکاران»، «عیالوار»، «سرگروهبان»، «صبح روز چهارم»، «حکیم‌باشی»، «ساحره»، «صادق‌کرده»، «همای سعادت»، «خداحافظ رفیق»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «رشید»، «دو دل و یک دلبر»، «رسوایی»، «جوانی هم عالمی دارد»، «سرود زندگی»، «دنیای آبی»، «قیصر»، «سه دیوانه»، «مرد حنجره طلایی»، «رودخانه وحشی»، «روزهای تاریک یک مادر»، «جاده زرین سمرقند»، «ایمان»، «عذاب مرگ»، «یک قدم تا بهشت»، «هاشم‌خان»، «زبون بسته»، «موطلایی شهر ما» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی میرمحمد تجدد

«میرمحمد تجدد» در آثاری همچون «کیفر»، «یک روز، یک زندگی، یک مرد»، «آوای سکوت»، «سایه وحشت»، «شرقی»، «قتل آنلاین»، «جنایت»، «خواب و بیدار»، «شیفته»، «لوکوموتیوران»، «شاهرگ»، «بالاتر از خطر»، «جهنم سبز»، «فاتح»، «پرواز از اردوگاه»، «از بلور خون»، «بندر مه‌آلود»، «افسانه مه پلنگ»، «راه و بی‌راه»، «گروهبان»، «بازی تمام شد»، «سرب»، «تشکیلات»، «گودال»، «جدال»، «ماجراهای علاالدین و چراغ جادو»، «زن و زمین / خوش غیرت»، «آب»، «خشم و خون»، «گرگ بیزار»، «بندری»، «تنگنا»، «بدکاران»، «عیالوار»، «سرگروهبان»، «صبح روز چهارم»، «حکیم‌باشی»، «ساحره»، «صادق‌کرده»، «همای سعادت»، «خداحافظ رفیق»، «خوشگل‌ترین زن عالم»، «رشید»، «دو دل و یک دلبر»، «رسوایی»، «جوانی هم عالمی دارد»، «سرود زندگی»، «دنیای آبی»، «قیصر»، «سه دیوانه»، «مرد حنجره طلایی»، «رودخانه وحشی»، «روزهای تاریک یک مادر»، «جاده زرین سمرقند»، «ایمان»، «عذاب مرگ»، «یک قدم تا بهشت»، «هاشم‌خان»، «زبون بسته»، «موطلایی شهر ما» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
0.0
اکران نشده
0.0
1388
7.0
1387
7.0
1387
6.9
1384
7.0
1382
7.0
1380
0.0
1379
0.0
1379
0.0
1376
7.0
1375
7.0
1374
7.0
1374
7.0
1372
7.0
1372
7.0
1371
0.0
1370
0.0
1370
7.3
1369
0.0
1369
7.4
1367
7.0
1365
0.0
1365
7.0
1364
0.0
1357
0.0
1357
0.0
1353
0.0
1353
7.0
1352
0.0
1352
7.3
1352
0.0
1352
0.0
1352
7.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
5.5
1351
7.0
1350
7.3
1350
7.0
1350
0.0
1350
7.0
1349
0.0
1349
7.0
1349
0.0
1348
0.0
1348
7.3
1348
7.0
1347
0.0
1347
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1346
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1345
0.0
1344
7.0
1344
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های میرمحمد تجدد

آخرین مشارکت های کاربران