بیوگرافی کامل محمد ابهری

متن کامل بیوگرافی محمد ابهری

«محمد ابهری» در آثاری همچون «گاهی واقعی»، «سفر به شرق»، «پدر آن دیگری»، «دوستی از جنس آتش»، «عمارت فرنگی»، «بچه‌های بهشت»، «سوگند»، «پسر تهرونی»، «همان روز»، «هرچی تو بخوای»، «دیوار»، «دختر ایرونی»، «بانوی من»، «رنگ شب»، «تیک»، «پر پرواز»، «بوی کافور، عطر یاس»، «معجزه خنده»، «جهنم سبز»، «هدف»، «ضربه آخر»، «از بلور خون»، «مجسمه»، «دل‌شدگان»، «دادستان»، «آقای بخشدار»، «دو همسفر»، «چاووش»، «مادر»، «دخترم سحر»، «خواستگاری»، «راز کوکب»، «جمیل»، «بوعلی سینا»، «مزدوران»، «طغیان»، «مرگ گرگ‌ها»، «خاک و خون»، «نقطه ضعف»، «هیولای درون»، «بازجویی یک جنایت»، «فصل خون»، «کلاغ»، «شهر قصه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد ابهری

«محمد ابهری» در آثاری همچون «گاهی واقعی»، «سفر به شرق»، «پدر آن دیگری»، «دوستی از جنس آتش»، «عمارت فرنگی»، «بچه‌های بهشت»، «سوگند»، «پسر تهرونی»، «همان روز»، «هرچی تو بخوای»، «دیوار»، «دختر ایرونی»، «بانوی من»، «رنگ شب»، «تیک»، «پر پرواز»، «بوی کافور، عطر یاس»، «معجزه خنده»، «جهنم سبز»، «هدف»، «ضربه آخر»، «از بلور خون»، «مجسمه»، «دل‌شدگان»، «دادستان»، «آقای بخشدار»، «دو همسفر»، «چاووش»، «مادر»، «دخترم سحر»، «خواستگاری»، «راز کوکب»، «جمیل»، «بوعلی سینا»، «مزدوران»، «طغیان»، «مرگ گرگ‌ها»، «خاک و خون»، «نقطه ضعف»، «هیولای درون»، «بازجویی یک جنایت»، «فصل خون»، «کلاغ»، «شهر قصه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد ابهری