بیوگرافی کامل محمد ابهری

متن کامل بیوگرافی محمد ابهری

«محمد ابهری» در آثاری همچون «گاهی واقعی»، «سفر به شرق»، «پدر آن دیگری»، «دوستی از جنس آتش»، «عمارت فرنگی»، «بچه‌های بهشت»، «سوگند»، «همان روز»، «پسر تهرونی»، «هرچی تو بخوای»، «دیوار»، «بانوی من»، «دختر ایرونی»، «رنگ شب»، «تیک»، «پر پرواز»، «بوی کافور، عطر یاس»، «معجزه خنده»، «جهنم سبز»، «هدف»، «از بلور خون»، «ضربه آخر»، «مجسمه»، «دل‌شدگان»، «آقای بخشدار»، «دو همسفر»، «دادستان»، «چاووش»، «مادر»، «خواستگاری»، «راز کوکب»، «دخترم سحر»، «بوعلی سینا»، «جمیل»، «مزدوران»، «مرگ گرگ‌ها»، «طغیان»، «هیولای درون»، «خاک و خون»، «نقطه ضعف»، «بازجویی یک جنایت»، «فصل خون»، «کلاغ»، «شهر قصه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد ابهری

«محمد ابهری» در آثاری همچون «گاهی واقعی»، «سفر به شرق»، «پدر آن دیگری»، «دوستی از جنس آتش»، «عمارت فرنگی»، «بچه‌های بهشت»، «سوگند»، «همان روز»، «پسر تهرونی»، «هرچی تو بخوای»، «دیوار»، «بانوی من»، «دختر ایرونی»، «رنگ شب»، «تیک»، «پر پرواز»، «بوی کافور، عطر یاس»، «معجزه خنده»، «جهنم سبز»، «هدف»، «از بلور خون»، «ضربه آخر»، «مجسمه»، «دل‌شدگان»، «آقای بخشدار»، «دو همسفر»، «دادستان»، «چاووش»، «مادر»، «خواستگاری»، «راز کوکب»، «دخترم سحر»، «بوعلی سینا»، «جمیل»، «مزدوران»، «مرگ گرگ‌ها»، «طغیان»، «هیولای درون»، «خاک و خون»، «نقطه ضعف»، «بازجویی یک جنایت»، «فصل خون»، «کلاغ»، «شهر قصه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد ابهری