تاراج (1364)

110 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1364/05/09
کارگردان: ایرج قادری

یک قاچاقچی سابقه دار تریاک به نام «زینال» توسط رییس اداره ی مبارزه با مواد مخدر «ستوان احمد» دستگیر شده و روانه ی زندان می گردد. اما با پرداخت رشوه محکومیت خود را به حبس تغییر می دهد و پس از یکسال به خاطر خوشرفتاری در زندان آزاد می شود. پس از بازگشت در مقابل ستوان احمد اتفاقات بسیاری را تجربه مي کند. تا این که ستوان احمد پی به مشکل پسر زینال می برد و تلاش برای رفع این مشکل او و زینال را کنار هم و دوشادوش هم می کند.

یک قاچاقچی سابقه دار تریاک به نام «زینال» توسط رییس اداره ی مبارزه با مواد مخدر «ستوان احمد» دستگیر شده و روانه ی زندان می گردد. اما با پرداخت رشوه محکومیت خود را به حبس تغییر می دهد و پس از یکسال به خاطر خوشرفتاری در زندان آزاد می شود. پس از بازگشت در مقابل ستوان احمد اتفاقات بسیاری را تجربه مي کند. تا این که ستوان احمد پی به مشکل پسر زینال می برد و تلاش برای رفع این مشکل او و زینال را کنار هم و دوشادوش هم می کند.

سایر اطلاعات فیلم تاراج

حاشیه ها
  • ناصر چشم آذر موسیقی خیلی مؤثری را برای این فیلم ساخت. او در آن زمان اجازه آهنگسازی نداشت و تاراج اولین فیلمی بود که چشم آذر اجازه پیدا کرد موسیقی اش را بسازد

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

110 دقیقه

داستان

یک قاچاقچی سابقه دار تریاک به نام «زینال» توسط رییس اداره ی مبارزه با مواد مخدر «ستوان احمد» دستگیر شده و روانه ی زندان می گردد. اما با پرداخت رشوه محکومیت خود را به حبس تغییر می دهد و پس از یکسال به خاطر خوشرفتاری در زندان آزاد می شود. پس از بازگشت در مقابل ستوان احمد اتفاقات بسیاری را تجربه مي کند. تا این که ستوان احمد پی به مشکل پسر زینال می برد و تلاش برای رفع این مشکل او و زینال را کنار هم و دوشادوش هم می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تاراج