بیوگرافی کامل سعید نیوندی

متن کامل بیوگرافی سعید نیوندی

«سعید نیوندی» در آثاری همچون «خط پایان»، «تاراج»، «سناتور»، «عبور از میدان مین»، «بازرس ویژه»، «آفتاب نشین‌ها»، «در محاصره»، «اعدامی»، «آشوبگر»، «نیرنگ دختران»، «زندگی دوزخی»، «دختران حوا»، «گرگ صحرا»، «صفرعلی»، «کاکل‌زری»، «خان‌نایب»، «کمربند زرین»، «شب اعدام»، «باباکرم»، «رابطه»، «شعله‌های خشم»، «قمارباز»، «آواره‌های تهران»، «فراری»، «هارون و قارون»، «مامور 114»، «قهرمان دهکده»، «خروس جنگی»، «دهکده طلایی»، «زن‌ها فرشته‌اند»، «آفت زندگی یا مرفین»، «الکلی» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعید نیوندی

«سعید نیوندی» در آثاری همچون «خط پایان»، «تاراج»، «سناتور»، «عبور از میدان مین»، «بازرس ویژه»، «آفتاب نشین‌ها»، «در محاصره»، «اعدامی»، «آشوبگر»، «نیرنگ دختران»، «زندگی دوزخی»، «دختران حوا»، «گرگ صحرا»، «صفرعلی»، «کاکل‌زری»، «خان‌نایب»، «کمربند زرین»، «شب اعدام»، «باباکرم»، «رابطه»، «شعله‌های خشم»، «قمارباز»، «آواره‌های تهران»، «فراری»، «هارون و قارون»، «مامور 114»، «قهرمان دهکده»، «خروس جنگی»، «دهکده طلایی»، «زن‌ها فرشته‌اند»، «آفت زندگی یا مرفین»، «الکلی» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «مدیر فیلمبرداری»، «فیلمبردار»، «تدوین‌گر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.5
1364
6.8
1363
7.1
1362
7.0
1362
0.0
1360
7.0
1360
0.0
1360
0.0
1359
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1351
0.0
1343
0.0
1343
0.0
1340
0.0
1339
0.0
1339
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1343
0.0
1339
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1351
0.0
1343
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1351
0.0
1339
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعید نیوندی

آخرین مشارکت های کاربران