بیوگرافی کامل محمود پیراسته

متن کامل بیوگرافی محمود پیراسته

«محمود پیراسته» در آثاری همچون «0008»، «ترن»، «مشت»، «مرگ گرگ‌ها»، «بهار»، «تاراج»، «نقطه ضعف»، «کوسه جنوب»، «اسلحه»، «قرار بزرگ»، «شلاق»، «حسن‌دینامیت»، «عاصی»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «رضا چلچله»، «خشم عقاب‌ها»، «ضرب شست»، «مالک دوزخ»، «نسل شجاعان»، «یوسف و زلیجا»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «من شوهر میخوام»، «جنجال پول»، «دلاور دوران»، «مرد دو چهره»، «پسران علاالدین»، «قهرمان شهر ما»، «داماد فراری»، «هارون و قارون»، «پایگاه جهنمی»، «آوار»، «گردباد»، «طغیان»، «شب شکن»، «عقود»، «ریشه در خون»، «پرچمدار»، «برزخی‌ها»، «فرمان»، «خط قرمز»، «سیم خاردار»، «توجیه»، «موسرخه»، «برای که قلب‌ها می‌تپد»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «پهلوان پهلوانان»، «عبور از میدان مین» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمود پیراسته

«محمود پیراسته» در آثاری همچون «0008»، «ترن»، «مشت»، «مرگ گرگ‌ها»، «بهار»، «تاراج»، «نقطه ضعف»، «کوسه جنوب»، «اسلحه»، «قرار بزرگ»، «شلاق»، «حسن‌دینامیت»، «عاصی»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «رضا چلچله»، «خشم عقاب‌ها»، «ضرب شست»، «مالک دوزخ»، «نسل شجاعان»، «یوسف و زلیجا»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «من شوهر میخوام»، «جنجال پول»، «دلاور دوران»، «مرد دو چهره»، «پسران علاالدین»، «قهرمان شهر ما»، «داماد فراری»، «هارون و قارون»، «پایگاه جهنمی»، «آوار»، «گردباد»، «طغیان»، «شب شکن»، «عقود»، «ریشه در خون»، «پرچمدار»، «برزخی‌ها»، «فرمان»، «خط قرمز»، «سیم خاردار»، «توجیه»، «موسرخه»، «برای که قلب‌ها می‌تپد»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «پهلوان پهلوانان»، «عبور از میدان مین» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1363
0.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1356
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1366
7.0
1364
0.0
1364
0.0
1364
7.0
1364
7.2
1364
5.0
1363
6.8
1363
0.0
1363
0.0
1363
7.0
1363
0.0
1362
7.0
1362
7.0
1361
7.0
1360
7.3
1360
0.0
1360
0.0
1360
7.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1353
7.0
1350
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1354
0.0
1350
0.0
1348
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1360
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1362
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمود پیراسته

آخرین مشارکت های کاربران