بیوگرافی کامل محمود پیراسته

متن کامل بیوگرافی محمود پیراسته

«محمود پیراسته» در آثاری همچون «0008»، «ترن»، «مرگ گرگ‌ها»، «بهار»، «مشت»، «تاراج»، «نقطه ضعف»، «کوسه جنوب»، «اسلحه»، «قرار بزرگ»، «شلاق»، «حسن‌دینامیت»، «عاصی»، «رضا چلچله»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «خشم عقاب‌ها»، «ضرب شست»، «مالک دوزخ»، «نسل شجاعان»، «دلاور دوران»، «یوسف و زلیجا»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «من شوهر میخوام»، «جنجال پول»، «پسران علاالدین»، «قهرمان شهر ما»، «مرد دو چهره»، «هارون و قارون»، «داماد فراری»، «پایگاه جهنمی»، «آوار»، «گردباد»، «طغیان»، «ریشه در خون»، «شب شکن»، «عقود»، «پرچمدار»، «برزخی‌ها»، «سیم خاردار»، «توجیه»، «فرمان»، «خط قرمز»، «موسرخه»، «برای که قلب‌ها می‌تپد»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «پهلوان پهلوانان»، «عبور از میدان مین» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمود پیراسته

«محمود پیراسته» در آثاری همچون «0008»، «ترن»، «مرگ گرگ‌ها»، «بهار»، «مشت»، «تاراج»، «نقطه ضعف»، «کوسه جنوب»، «اسلحه»، «قرار بزرگ»، «شلاق»، «حسن‌دینامیت»، «عاصی»، «رضا چلچله»، «درخت‌ها ایستاده می‌میرند»، «خشم عقاب‌ها»، «ضرب شست»، «مالک دوزخ»، «نسل شجاعان»، «دلاور دوران»، «یوسف و زلیجا»، «هفت دختر برای هفت پسر»، «من شوهر میخوام»، «جنجال پول»، «پسران علاالدین»، «قهرمان شهر ما»، «مرد دو چهره»، «هارون و قارون»، «داماد فراری»، «پایگاه جهنمی»، «آوار»، «گردباد»، «طغیان»، «ریشه در خون»، «شب شکن»، «عقود»، «پرچمدار»، «برزخی‌ها»، «سیم خاردار»، «توجیه»، «فرمان»، «خط قرمز»، «موسرخه»، «برای که قلب‌ها می‌تپد»، «مبارزه با شیطان / راهی به‌سوی خدا»، «پهلوان پهلوانان»، «عبور از میدان مین» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تولید»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «جلوه‌های ویژه میدانی»، «مدیر تدارکات»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.0
1363
0.0
1362
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1356
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1366
7.0
1364
7.0
1364
7.2
1364
0.0
1364
0.0
1364
7.0
1363
5.0
1363
6.8
1363
0.0
1363
0.0
1363
0.0
1362
7.0
1362
7.0
1361
0.0
1360
0.0
1360
7.0
1360
7.3
1360
7.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1353
7.0
1350
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1354
0.0
1350
0.0
1348
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1360
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1362
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمود پیراسته

آخرین مشارکت های کاربران