شانس عشق تصادف (1393)

87 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1393/10/17

این فیلم بازسازی فیلم «امروز و فردا» ساخته ی «عباس شباویز» است و داستان آن درباره‌ی شانس تصادف «حمید» و «مینو» است. پدر مینو برای جلب رضایت دخترش به همراه «ناهید»، همسر صیغه ای خود به شمال می‌روند. یک گروه بچه‌های بهزیستی به سرپرستی حمید نیز در آن‌جا حضور دارند. حمید و مینو پس از دیداری تصادفی به یکدیگر علاقه مند شده اما ناهید که به دنبال تصاحب ثروت پدر مینو است و موقعیت خود را با آمدن حمید در خطر می بیند چادر بچه‌های بهزیستی را به آتش می کشد. غافل از این‌که بچه‌ها برای رسیدن مینو و حمید تلاشی مضاعف دارند.

این فیلم بازسازی فیلم «امروز و فردا» ساخته ی «عباس شباویز» است و داستان آن درباره‌ی شانس تصادف «حمید» و «مینو» است. پدر مینو برای جلب رضایت دخترش به همراه «ناهید»، همسر صیغه ای خود به شمال می‌روند. یک گروه بچه‌های بهزیستی به سرپرستی حمید نیز در آن‌جا حضور دارند. حمید و مینو پس از دیداری تصادفی به یکدیگر علاقه مند شده اما ناهید که به دنبال تصاحب ثروت پدر مینو است و موقعیت خود را با آمدن حمید در خطر می بیند چادر بچه‌های بهزیستی را به آتش می کشد. غافل از این‌که بچه‌ها برای رسیدن مینو و حمید تلاشی مضاعف دارند.

سایر اطلاعات فیلم شانس عشق تصادف

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

87 دقیقه

داستان

این فیلم بازسازی فیلم «امروز و فردا» ساخته ی «عباس شباویز» است و داستان آن درباره‌ی شانس تصادف «حمید» و «مینو» است. پدر مینو برای جلب رضایت دخترش به همراه «ناهید»، همسر صیغه ای خود به شمال می‌روند. یک گروه بچه‌های بهزیستی به سرپرستی حمید نیز در آن‌جا حضور دارند. حمید و مینو پس از دیداری تصادفی به یکدیگر علاقه مند شده اما ناهید که به دنبال تصاحب ثروت پدر مینو است و موقعیت خود را با آمدن حمید در خطر می بیند چادر بچه‌های بهزیستی را به آتش می کشد. غافل از این‌که بچه‌ها برای رسیدن مینو و حمید تلاشی مضاعف دارند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل شانس عشق تصادف

آخرین مشارکت های کاربران