تاریخ اکران: 1372/09/13
کارگردان: مهدی ودادی

کشتی یک ناخدا(مجید مظفری) عازم دبی است اما دستور می رسد که مقصدشان را به سمت هامبورگ تغییر دهند. با ناپدید شدن غذاها و به صدا درآمدن بی‌دلیل آژیر خطر کشتی خدمه به حضور شخص ناشناسی در کشتی پی‌ می‌برند. تا این که آشپز کشتی جوان سیه‌چرده ای را موقع پایین آوردن قایق نجات برای فرار از کشتی می‌بیند. جوان دستگیر می‌شود و تا رسیدن به آلمان تحت نظر قرار می‌گیرد. با حضور خبرنگاران و رودررویی آن ها با جوان همه چیز شکل دیگری پیدا می کند.

کشتی یک ناخدا(مجید مظفری) عازم دبی است اما دستور می رسد که مقصدشان را به سمت هامبورگ تغییر دهند. با ناپدید شدن غذاها و به صدا درآمدن بی‌دلیل آژیر خطر کشتی خدمه به حضور شخص ناشناسی در کشتی پی‌ می‌برند. تا این که آشپز کشتی جوان سیه‌چرده ای را موقع پایین آوردن قایق نجات برای فرار از کشتی می‌بیند. جوان دستگیر می‌شود و تا رسیدن به آلمان تحت نظر قرار می‌گیرد. با حضور خبرنگاران و رودررویی آن ها با جوان همه چیز شکل دیگری پیدا می کند.

سایر اطلاعات فیلم بیا با من

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

81 دقیقه

داستان

کشتی یک ناخدا(مجید مظفری) عازم دبی است اما دستور می رسد که مقصدشان را به سمت هامبورگ تغییر دهند. با ناپدید شدن غذاها و به صدا درآمدن بی‌دلیل آژیر خطر کشتی خدمه به حضور شخص ناشناسی در کشتی پی‌ می‌برند. تا این که آشپز کشتی جوان سیه‌چرده ای را موقع پایین آوردن قایق نجات برای فرار از کشتی می‌بیند. جوان دستگیر می‌شود و تا رسیدن به آلمان تحت نظر قرار می‌گیرد. با حضور خبرنگاران و رودررویی آن ها با جوان همه چیز شکل دیگری پیدا می کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل بیا با من