بیوگرافی کامل حبیب دهقان‌نسب

متن کامل بیوگرافی حبیب دهقان‌نسب

«حبیب دهقان‌نسب» در آثاری همچون «انحراف»، «بانوی سردار»، «از یادها رفته»، «آشوب»، «ترمینال غرب»، «بازدم»، «پرده‌نشین»، «جاده قدیم»، «فوق سری»، «عقاب صحرا»، «بال‌های خیس»، «سکوت مطلق»، «قفسی برای پرواز»، «بیداری رویاها»، «تاکسی شانس»، «دل خون»، «مرد مجهول»، «شب واقعه»، «آخرین دعوت»، «حقیقت گم‌شده»، «خون‌بها»، «حس سوم»، «مختارنامه»، «الهه زیگورات»، «این راهش نیست»، «قلبهای ناآرام»، «گاهی به آسمان نگاه کن»، «آبادان»، «زمانه»، «بی همتا»، «خواب و بیدار»، «سگ‌کشی»، «سفر سرخ»، «شراره»، «نسل سوخته»، «کمکم کن»، «باشگاه سری»، «حماسه قهرمانان»، «تنهاترین سردار»، «نوعی دیگر»، «سفر به چزابه»، «عبور از تله»، «مستاجر»، «امام علی»، «شرایط عینی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حبیب دهقان‌نسب

«حبیب دهقان‌نسب» در آثاری همچون «انحراف»، «بانوی سردار»، «از یادها رفته»، «آشوب»، «ترمینال غرب»، «بازدم»، «پرده‌نشین»، «جاده قدیم»، «فوق سری»، «عقاب صحرا»، «بال‌های خیس»، «سکوت مطلق»، «قفسی برای پرواز»، «بیداری رویاها»، «تاکسی شانس»، «دل خون»، «مرد مجهول»، «شب واقعه»، «آخرین دعوت»، «حقیقت گم‌شده»، «خون‌بها»، «حس سوم»، «مختارنامه»، «الهه زیگورات»، «این راهش نیست»، «قلبهای ناآرام»، «گاهی به آسمان نگاه کن»، «آبادان»، «زمانه»، «بی همتا»، «خواب و بیدار»، «سگ‌کشی»، «سفر سرخ»، «شراره»، «نسل سوخته»، «کمکم کن»، «باشگاه سری»، «حماسه قهرمانان»، «تنهاترین سردار»، «نوعی دیگر»، «سفر به چزابه»، «عبور از تله»، «مستاجر»، «امام علی»، «شرایط عینی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

جوایز حبیب دهقان‌نسب
جوایز حبیب دهقان‌نسب
جوایز حبیب دهقان‌نسب
حبیب دهقان‌نسب در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
پیش‌تولید
0.0
1397
7.2
1396
0.0
1396
7.0
1395
6.9
1394
7.0
1394
6.9
1393
7.0
1393
7.0
1393
7.0
1391
0.0
1391
0.0
1389
7.1
1389
7.1
1388
0.0
1388
7.0
1387
0.0
1387
7.0
1387
0.0
1387
7.0
1386
7.1
1385
0.0
1384
7.0
1383
7.0
1382
7.0
1382
7.0
1381
7.0
1381
7.0
1381
6.8
1380
7.0
1380
7.0
1380
8.1
1379
7.0
1379
6.7
1378
7.0
1378
7.0
1377
7.0
1377
7.0
1376
0.0
1375
0.0
1375
6.9
1374
0.0
1372
7.0
1371
6.8
1370
7.0
1366
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حبیب دهقان‌نسب

آخرین مشارکت های کاربران