تاریخ اکران: 1372/03/16
کارگردان: سیامک شایقی

چند خواهر و برادر برای تامین هزینه‌ی درمان یکی از بستگانشان به هر دری می زنند اما در نهایت مجبور به دزدی می شوند. آن‌ها به ترتیب از یک خواربارفروشی، جواهرفروشی، آژانس هواپیمایی، فرش فروشی و عتیقه فروشی دزدی می‌کنند و با رسیدن به بیمارستان متوجه می‌شوند که بیمارشان تحت عمل جراحی قرار گرفته است. آن ها تصمیم می گیرند تا پول ها را به صاحبانشان بازگردانند. و این بار از آخر مسیر شروع می‌کنند اما در مغازه‌ی خواربارفروشی غافلگیر می شوند.

چند خواهر و برادر برای تامین هزینه‌ی درمان یکی از بستگانشان به هر دری می زنند اما در نهایت مجبور به دزدی می شوند. آن‌ها به ترتیب از یک خواربارفروشی، جواهرفروشی، آژانس هواپیمایی، فرش فروشی و عتیقه فروشی دزدی می‌کنند و با رسیدن به بیمارستان متوجه می‌شوند که بیمارشان تحت عمل جراحی قرار گرفته است. آن ها تصمیم می گیرند تا پول ها را به صاحبانشان بازگردانند. و این بار از آخر مسیر شروع می‌کنند اما در مغازه‌ی خواربارفروشی غافلگیر می شوند.

سایر اطلاعات فیلم راه و بی‌راه

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

88 دقیقه

داستان

چند خواهر و برادر برای تامین هزینه‌ی درمان یکی از بستگانشان به هر دری می زنند اما در نهایت مجبور به دزدی می شوند. آن‌ها به ترتیب از یک خواربارفروشی، جواهرفروشی، آژانس هواپیمایی، فرش فروشی و عتیقه فروشی دزدی می‌کنند و با رسیدن به بیمارستان متوجه می‌شوند که بیمارشان تحت عمل جراحی قرار گرفته است. آن ها تصمیم می گیرند تا پول ها را به صاحبانشان بازگردانند. و این بار از آخر مسیر شروع می‌کنند اما در مغازه‌ی خواربارفروشی غافلگیر می شوند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل راه و بی‌راه

آخرین مشارکت های کاربران