خاکستری (1356)

111 دقیقه
تاریخ اکران: 1356/07/06
کارگردان: محمد صفار
سوپر استارها: سعید راد ، نوش آفرین

سایر اطلاعات فیلم خاکستری

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

111 دقیقه

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل خاکستری