بیوگرافی کامل منیژه

متن کامل بیوگرافی منیژه

« منیژه» در آثاری همچون «0008»، «خاکستری»، «دزد سوم»، «هرجایی»، «کنیز»، «ترکمن»، «باباکرم»، «آفتاب مهتاب»، «پهلوان پهلوانان»، «ستاره هفت آسمون»، «هنگامه»، «دلاور دوران»، «من هم گریه کردم»، «اشک یتیم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منیژه

« منیژه» در آثاری همچون «0008»، «خاکستری»، «دزد سوم»، «هرجایی»، «کنیز»، «ترکمن»، «باباکرم»، «آفتاب مهتاب»، «پهلوان پهلوانان»، «ستاره هفت آسمون»، «هنگامه»، «دلاور دوران»، «من هم گریه کردم»، «اشک یتیم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منیژه