بیوگرافی کامل منیژه

متن کامل بیوگرافی منیژه

« منیژه» در آثاری همچون «0008»، «خاکستری»، «دزد سوم»، «کنیز»، «ترکمن»، «هرجایی»، «آفتاب مهتاب»، «باباکرم»، «پهلوان پهلوانان»، «هنگامه»، «دلاور دوران»، «من هم گریه کردم»، «ستاره هفت آسمون»، «اشک یتیم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی منیژه

« منیژه» در آثاری همچون «0008»، «خاکستری»، «دزد سوم»، «کنیز»، «ترکمن»، «هرجایی»، «آفتاب مهتاب»، «باباکرم»، «پهلوان پهلوانان»، «هنگامه»، «دلاور دوران»، «من هم گریه کردم»، «ستاره هفت آسمون»، «اشک یتیم» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های منیژه