بیوگرافی کامل نوش آفرین

متن کامل بیوگرافی نوش آفرین

« نوش آفرین» در آثاری همچون «خاکستری»، «قاصدک»، «پاداش یک مرد»، «فرار از حجله»، «آب توبه»، «الکی‌خوش»، «پری خوشگله»، «ماشین مشتی ممدلی»، «سازش»، «فرزند شمشیر»، «روسیاه»، «دشمن»، «قصه ماهان» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی نوش آفرین

« نوش آفرین» در آثاری همچون «خاکستری»، «قاصدک»، «پاداش یک مرد»، «فرار از حجله»، «آب توبه»، «الکی‌خوش»، «پری خوشگله»، «ماشین مشتی ممدلی»، «سازش»، «فرزند شمشیر»، «روسیاه»، «دشمن»، «قصه ماهان» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های نوش آفرین