تاریخ اکران: 1355/02/21
کارگردان: نادر قانع

شکوه رییس یک کارگاه توسط همسر دومش«پروین»(سارا) و یکی از کارگرها «رضا»(یدی) که می‌خواهد بر کارگاه تسلط پیدا کند کشته می‌شود. همه‌چیز با آمدن «سهراب»(منوچهر قانع) و دوستش«بیژن»(همایون) به کارگاه تغییر می‌کند. رضا و سهراب که از یکدیگر کینه به دل داشته‌اند مدام با هم درگیر می‌شوند و همین امر سبب ساز مشکلاتی برای آن‌ها می‌شود.

شکوه رییس یک کارگاه توسط همسر دومش«پروین»(سارا) و یکی از کارگرها «رضا»(یدی) که می‌خواهد بر کارگاه تسلط پیدا کند کشته می‌شود. همه‌چیز با آمدن «سهراب»(منوچهر قانع) و دوستش«بیژن»(همایون) به کارگاه تغییر می‌کند. رضا و سهراب که از یکدیگر کینه به دل داشته‌اند مدام با هم درگیر می‌شوند و همین امر سبب ساز مشکلاتی برای آن‌ها می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم مردی در آتش

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

95 دقیقه

داستان

شکوه رییس یک کارگاه توسط همسر دومش«پروین»(سارا) و یکی از کارگرها «رضا»(یدی) که می‌خواهد بر کارگاه تسلط پیدا کند کشته می‌شود. همه‌چیز با آمدن «سهراب»(منوچهر قانع) و دوستش«بیژن»(همایون) به کارگاه تغییر می‌کند. رضا و سهراب که از یکدیگر کینه به دل داشته‌اند مدام با هم درگیر می‌شوند و همین امر سبب ساز مشکلاتی برای آن‌ها می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مردی در آتش