بیوگرافی کامل احمدزاده

متن کامل بیوگرافی احمدزاده

« احمدزاده» در آثاری همچون «بی‌نشان»، «مردی در آتش»، «ذبیح»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «آخرین نبرد»، «شهر آفتاب»، «ملاممد‌جان»، «عشقی‌ها»، «آقای هالو»، «جاده تبه‌کاران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمدزاده

« احمدزاده» در آثاری همچون «بی‌نشان»، «مردی در آتش»، «ذبیح»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «آخرین نبرد»، «شهر آفتاب»، «ملاممد‌جان»، «عشقی‌ها»، «آقای هالو»، «جاده تبه‌کاران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمدزاده