بیوگرافی کامل احمدزاده

متن کامل بیوگرافی احمدزاده

« احمدزاده» در آثاری همچون «بی‌نشان»، «مردی در آتش»، «ذبیح»، «شهر آفتاب»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «آخرین نبرد»، «عشقی‌ها»، «ملاممد‌جان»، «آقای هالو»، «جاده تبه‌کاران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی احمدزاده

« احمدزاده» در آثاری همچون «بی‌نشان»، «مردی در آتش»، «ذبیح»، «شهر آفتاب»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «آخرین نبرد»، «عشقی‌ها»، «ملاممد‌جان»، «آقای هالو»، «جاده تبه‌کاران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های احمدزاده