بیوگرافی کامل رضا صفایی پور (طوفان)

متن کامل بیوگرافی رضا صفایی پور (طوفان)

«رضا صفایی پور (طوفان)» در آثاری همچون «آبراه شمالی»، «سینه سرخ»، «شکار خاموش»، «شکار در شب»، «انفجار»، «مردی در آتش»، «چشمان بسته»، «کوثر»، «گریز از مرگ»، «هفت مرد دلاور»، «جنوبی»، «صبح روز چهارم»، «عاصی»، «خر دجال»، «غلام ژاندارم»، «فریاد»، «مردی از جنوب شهر»، «عقاب طلایی»، «مرد جنگلی»، «نسل شجاعان»، «شکوه قهرمان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا صفایی پور (طوفان)

«رضا صفایی پور (طوفان)» در آثاری همچون «آبراه شمالی»، «سینه سرخ»، «شکار خاموش»، «شکار در شب»، «انفجار»، «مردی در آتش»، «چشمان بسته»، «کوثر»، «گریز از مرگ»، «هفت مرد دلاور»، «جنوبی»، «صبح روز چهارم»، «عاصی»، «خر دجال»، «غلام ژاندارم»، «فریاد»، «مردی از جنوب شهر»، «عقاب طلایی»، «مرد جنگلی»، «نسل شجاعان»، «شکوه قهرمان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا صفایی پور (طوفان)

آخرین مشارکت های کاربران