بیوگرافی کامل رضا صفایی پور (طوفان)

متن کامل بیوگرافی رضا صفایی پور (طوفان)

«رضا صفایی پور (طوفان)» در آثاری همچون «آبراه شمالی»، «سینه سرخ»، «شکار خاموش»، «شکار در شب»، «انفجار»، «مردی در آتش»، «چشمان بسته»، «کوثر»، «هفت مرد دلاور»، «جنوبی»، «گریز از مرگ»، «صبح روز چهارم»، «عاصی»، «خر دجال»، «فریاد»، «غلام ژاندارم»، «مرد جنگلی»، «مردی از جنوب شهر»، «عقاب طلایی»، «شکوه قهرمان»، «نسل شجاعان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا صفایی پور (طوفان)

«رضا صفایی پور (طوفان)» در آثاری همچون «آبراه شمالی»، «سینه سرخ»، «شکار خاموش»، «شکار در شب»، «انفجار»، «مردی در آتش»، «چشمان بسته»، «کوثر»، «هفت مرد دلاور»، «جنوبی»، «گریز از مرگ»، «صبح روز چهارم»، «عاصی»، «خر دجال»، «فریاد»، «غلام ژاندارم»، «مرد جنگلی»، «مردی از جنوب شهر»، «عقاب طلایی»، «شکوه قهرمان»، «نسل شجاعان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا صفایی پور (طوفان)

آخرین مشارکت های کاربران