بیوگرافی کامل شهناز

متن کامل بیوگرافی شهناز

« شهناز» در آثاری همچون «زن و زمین / خوش غیرت»، «بر فراز آسمانها»، «حرمت رفیق»، «واسطه‌ها»، «حلقه‌های ازدواج»، «جمعه»، «سکوت بزرگ»، «میهمان»، «شوهرجونم عاشق شده»، «با هم ولی تنها»، «سیاه‌بخت»، «قاصدک»، «غزل»، «فرار از حجله»، «شرف»، «اخم نکن سرکار»، «قسم»، «رانده‌شده»، «کندو»، «رقیب»، «نبرد عقاب‌ها»، «هیاهو»، «الکی‌خوش»، «تشنه‌ها»، «دروغ‌گوی کوچولو»، «کنیز»، «شرور»، «مترس»، «قربون هر چی خوشگله»، «محبوب بچه‌ها»، «ناخدا»، «حریص»، «نعمت‌نفتی»، «فرار از زندگی»، «عباسه و جعفر برمکی»، «پخمه»، «مرغ تخم‌طلا»، «شهر آفتاب»، «محلل»، «سوگلی»، «چهار خواهر»، «گل‌های گیلان»، «انگشت‌نما»، «رنگین کمان»، «قلب‌های طلایی»، «گربه را دم حجله میکشن» به عنوان «بازیگر»، «مدیر صحنه»، «منشی صحنه»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شهناز

« شهناز» در آثاری همچون «زن و زمین / خوش غیرت»، «بر فراز آسمانها»، «حرمت رفیق»، «واسطه‌ها»، «حلقه‌های ازدواج»، «جمعه»، «سکوت بزرگ»، «میهمان»، «شوهرجونم عاشق شده»، «با هم ولی تنها»، «سیاه‌بخت»، «قاصدک»، «غزل»، «فرار از حجله»، «شرف»، «اخم نکن سرکار»، «قسم»، «رانده‌شده»، «کندو»، «رقیب»، «نبرد عقاب‌ها»، «هیاهو»، «الکی‌خوش»، «تشنه‌ها»، «دروغ‌گوی کوچولو»، «کنیز»، «شرور»، «مترس»، «قربون هر چی خوشگله»، «محبوب بچه‌ها»، «ناخدا»، «حریص»، «نعمت‌نفتی»، «فرار از زندگی»، «عباسه و جعفر برمکی»، «پخمه»، «مرغ تخم‌طلا»، «شهر آفتاب»، «محلل»، «سوگلی»، «چهار خواهر»، «گل‌های گیلان»، «انگشت‌نما»، «رنگین کمان»، «قلب‌های طلایی»، «گربه را دم حجله میکشن» به عنوان «بازیگر»، «مدیر صحنه»، «منشی صحنه»، «خواننده» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1356
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1356
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1354
0.0
1350
0.0
1349
7.0
1348
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شهناز