بیوگرافی کامل شهناز

متن کامل بیوگرافی شهناز

« شهناز» در آثاری همچون «زن و زمین / خوش غیرت»، «بر فراز آسمانها»، «حلقه‌های ازدواج»، «جمعه»، «سکوت بزرگ»، «حرمت رفیق»، «واسطه‌ها»، «میهمان»، «شوهرجونم عاشق شده»، «با هم ولی تنها»، «سیاه‌بخت»، «قاصدک»، «غزل»، «فرار از حجله»، «اخم نکن سرکار»، «شرف»، «قسم»، «رانده‌شده»، «کندو»، «رقیب»، «هیاهو»، «الکی‌خوش»، «تشنه‌ها»، «دروغ‌گوی کوچولو»، «کنیز»، «نبرد عقاب‌ها»، «مترس»، «قربون هر چی خوشگله»، «محبوب بچه‌ها»، «ناخدا»، «حریص»، «نعمت‌نفتی»، «شرور»، «عباسه و جعفر برمکی»، «پخمه»، «مرغ تخم‌طلا»، «شهر آفتاب»، «فرار از زندگی»، «محلل»، «سوگلی»، «چهار خواهر»، «گل‌های گیلان»، «انگشت‌نما»، «رنگین کمان»، «قلب‌های طلایی»، «گربه را دم حجله میکشن» به عنوان «بازیگر»، «مدیر صحنه»، «منشی صحنه»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شهناز

« شهناز» در آثاری همچون «زن و زمین / خوش غیرت»، «بر فراز آسمانها»، «حلقه‌های ازدواج»، «جمعه»، «سکوت بزرگ»، «حرمت رفیق»، «واسطه‌ها»، «میهمان»، «شوهرجونم عاشق شده»، «با هم ولی تنها»، «سیاه‌بخت»، «قاصدک»، «غزل»، «فرار از حجله»، «اخم نکن سرکار»، «شرف»، «قسم»، «رانده‌شده»، «کندو»، «رقیب»، «هیاهو»، «الکی‌خوش»، «تشنه‌ها»، «دروغ‌گوی کوچولو»، «کنیز»، «نبرد عقاب‌ها»، «مترس»، «قربون هر چی خوشگله»، «محبوب بچه‌ها»، «ناخدا»، «حریص»، «نعمت‌نفتی»، «شرور»، «عباسه و جعفر برمکی»، «پخمه»، «مرغ تخم‌طلا»، «شهر آفتاب»، «فرار از زندگی»، «محلل»، «سوگلی»، «چهار خواهر»، «گل‌های گیلان»، «انگشت‌نما»، «رنگین کمان»، «قلب‌های طلایی»، «گربه را دم حجله میکشن» به عنوان «بازیگر»، «مدیر صحنه»، «منشی صحنه»، «خواننده» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1356
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1356
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1354
0.0
1350
0.0
1349
7.0
1348
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شهناز