بیوگرافی کامل حسن رضیانی

متن کامل بیوگرافی حسن رضیانی

«حسن رضیانی» در آثاری همچون «هیچکی بابا نمی‌شه»، «فدایی»، «غریب»، «انتخاب»، «بله برون»، «سرحد»، «خارج از محدوده»، «مدرک جرم»، «قادر»، «فرار از حجله»، «ذبیح»، «صمد خوشبخت می‌شود»، «دفاع از ناموس»، «نیزار»، «اسلحه»، «تیرانداز»، «دختر نگو، بلا بگو»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «نبرد عقاب‌ها»، «عروس پابرهنه»، «صمد آرتیست می‌شود»، «مهدی فرنگی»، «اوستاکریم نوکرتیم»، «کوثر»، «پریزاد»، «عروس و مادرشوهر»، «ناخدا با خدا»، «صمد به مدرسه می‌رود»، «تنگنا»، «صخره سیاه»، «قربون زن ایرونی»، «جبار سرجوخه فراری»، «شرور»، «یک جو غیرت»، «طغرل»، «کلید رمز»، «قایقرانان»، «میخک سفید»، «نواب»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «صبح روز چهارم»، «دختر فال‌گیر»، «کافر»، «حسن‌دینامیت»، «خر دجال»، «دلقک‌ها»، «ماه پیشونی»، «یک چمدان سکس»، «صمد و قالیچه حضرت سلیمان»، «حاتم طایی»، «بامعرفت‌ها»، «خانم عوضی گرفتی»، «گلی در شور‌ه‌زار»، «فرشته وحشی»، «شهر فرنگ» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن رضیانی

«حسن رضیانی» در آثاری همچون «هیچکی بابا نمی‌شه»، «فدایی»، «غریب»، «انتخاب»، «بله برون»، «سرحد»، «خارج از محدوده»، «مدرک جرم»، «قادر»، «فرار از حجله»، «ذبیح»، «صمد خوشبخت می‌شود»، «دفاع از ناموس»، «نیزار»، «اسلحه»، «تیرانداز»، «دختر نگو، بلا بگو»، «خوشگلا عوضی گرفتین»، «آقا مهدی وارد می‌شود»، «نبرد عقاب‌ها»، «عروس پابرهنه»، «صمد آرتیست می‌شود»، «مهدی فرنگی»، «اوستاکریم نوکرتیم»، «کوثر»، «پریزاد»، «عروس و مادرشوهر»، «ناخدا با خدا»، «صمد به مدرسه می‌رود»، «تنگنا»، «صخره سیاه»، «قربون زن ایرونی»، «جبار سرجوخه فراری»، «شرور»، «یک جو غیرت»، «طغرل»، «کلید رمز»، «قایقرانان»، «میخک سفید»، «نواب»، «صمد و سامی، لیلا و لیلی»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «صبح روز چهارم»، «دختر فال‌گیر»، «کافر»، «حسن‌دینامیت»، «خر دجال»، «دلقک‌ها»، «ماه پیشونی»، «یک چمدان سکس»، «صمد و قالیچه حضرت سلیمان»، «حاتم طایی»، «بامعرفت‌ها»، «خانم عوضی گرفتی»، «گلی در شور‌ه‌زار»، «فرشته وحشی»، «شهر فرنگ» به عنوان «بازیگر»، «خواننده» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
0.0
اکران شده
0.0
اکران شده
7.0
1383
5.0
1382
0.0
1375
5.7
1366
0.0
1364
0.0
1355
7.0
1354
6.9
1354
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
7.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
7.0
1353
7.5
1353
7.0
1353
7.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
6.9
1352
7.3
1352
7.3
1352
0.0
1352
7.0
1352
7.0
1352
0.0
1352
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
7.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1350
0.0
1350
7.0
1350
6.7
1350
7.0
1345
0.0
1342
7.0
1340
0.0
1340
0.0
1338
0.0
1338
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1346
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن رضیانی