تاریخ اکران: 1353/08/08
کارگردان: کامران قدکچیان

«صادق»(بهمن مفید) به «آفاق»(هاله) خواهر دوستش«علی»(مرتضی عقیلی) علاقه‌دارد. علی نیز دل‌بسته‌ی خواهر «حجت»(منوچهر وثوقی) است. در روزی که علی و «عاطفه» با یکدیگر تنها هستند «محرم»(جلال پیشواییان) کارفرمای حجت به عاطفه تجاوز می‌کند و او را به قتل می‌رساند. علی ماجرا را برای حجت و صادق بازگو می‌کند و آفاق را به دست صادق می‌سپارد و خود را به پلیس تحویل می‌دهد. حجت برای انتقام از علی تصمیم می‌گیرد که از آفاق هتک حرمت کند و سپس او را بکشد. اما تحت فشار صادق مجبور به ازدواج با او می‌شود. همه چیز برای او سوتفاهم شده است تا این که حقایقی آشکار می شود.

«صادق»(بهمن مفید) به «آفاق»(هاله) خواهر دوستش«علی»(مرتضی عقیلی) علاقه‌دارد. علی نیز دل‌بسته‌ی خواهر «حجت»(منوچهر وثوقی) است. در روزی که علی و «عاطفه» با یکدیگر تنها هستند «محرم»(جلال پیشواییان) کارفرمای حجت به عاطفه تجاوز می‌کند و او را به قتل می‌رساند. علی ماجرا را برای حجت و صادق بازگو می‌کند و آفاق را به دست صادق می‌سپارد و خود را به پلیس تحویل می‌دهد. حجت برای انتقام از علی تصمیم می‌گیرد که از آفاق هتک حرمت کند و سپس او را بکشد. اما تحت فشار صادق مجبور به ازدواج با او می‌شود. همه چیز برای او سوتفاهم شده است تا این که حقایقی آشکار می شود.

سایر اطلاعات فیلم تهمت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

87 دقیقه

داستان

«صادق»(بهمن مفید) به «آفاق»(هاله) خواهر دوستش«علی»(مرتضی عقیلی) علاقه‌دارد. علی نیز دل‌بسته‌ی خواهر «حجت»(منوچهر وثوقی) است. در روزی که علی و «عاطفه» با یکدیگر تنها هستند «محرم»(جلال پیشواییان) کارفرمای حجت به عاطفه تجاوز می‌کند و او را به قتل می‌رساند. علی ماجرا را برای حجت و صادق بازگو می‌کند و آفاق را به دست صادق می‌سپارد و خود را به پلیس تحویل می‌دهد. حجت برای انتقام از علی تصمیم می‌گیرد که از آفاق هتک حرمت کند و سپس او را بکشد. اما تحت فشار صادق مجبور به ازدواج با او می‌شود. همه چیز برای او سوتفاهم شده است تا این که حقایقی آشکار می شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تهمت