تاریخ اکران: 1364/08/08
کارگردان: سیامک اطلسی

«احمد» پس از این که در جبهه زخمی می‌شود برای مداوا به تهران باز می‌گردد. پس از مداوا دوستانش و نامزدش از او می‌خواهند که در تهران بماند و در کارخانه‌ای مشغول به کار شود. او در جریان کار در کارخانه متوجه می‌شود که صاحب کارخانه دست به احتکار زده است. افشای این موضوع برای او دردسرهایی را به همراه دارد و او را وارد ماجراهای پیچیده‌تری می‌کند.

«احمد» پس از این که در جبهه زخمی می‌شود برای مداوا به تهران باز می‌گردد. پس از مداوا دوستانش و نامزدش از او می‌خواهند که در تهران بماند و در کارخانه‌ای مشغول به کار شود. او در جریان کار در کارخانه متوجه می‌شود که صاحب کارخانه دست به احتکار زده است. افشای این موضوع برای او دردسرهایی را به همراه دارد و او را وارد ماجراهای پیچیده‌تری می‌کند.

سایر اطلاعات فیلم مشت

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

103 دقیقه

داستان

«احمد» پس از این که در جبهه زخمی می‌شود برای مداوا به تهران باز می‌گردد. پس از مداوا دوستانش و نامزدش از او می‌خواهند که در تهران بماند و در کارخانه‌ای مشغول به کار شود. او در جریان کار در کارخانه متوجه می‌شود که صاحب کارخانه دست به احتکار زده است. افشای این موضوع برای او دردسرهایی را به همراه دارد و او را وارد ماجراهای پیچیده‌تری می‌کند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل مشت