تاریخ اکران: 1365/09/26

«تیمور» تاجر ثروتمندی است که پس از سال‌ها با آغاز جنگ به ایران باز می‌گردد. فرزندش«امید» که برای یک معامله‌ی تجاری به باختران رفته تحت‌تاثیر بردباری مردم تصمیم می گیرد به جبهه برود. با شنیدن خبر شهادت امید تیمور نیز بر اثر حمله‌ی قلبی به بیمارستان می‌رود. خواهر ناتنی امید به قصد تصاحب ثروت تیمور او را به قتل می‌رساند اما غافل از این‌که امید که تنها زخمی‌شده بود یک روز باز می‌گردد.

«تیمور» تاجر ثروتمندی است که پس از سال‌ها با آغاز جنگ به ایران باز می‌گردد. فرزندش«امید» که برای یک معامله‌ی تجاری به باختران رفته تحت‌تاثیر بردباری مردم تصمیم می گیرد به جبهه برود. با شنیدن خبر شهادت امید تیمور نیز بر اثر حمله‌ی قلبی به بیمارستان می‌رود. خواهر ناتنی امید به قصد تصاحب ثروت تیمور او را به قتل می‌رساند اما غافل از این‌که امید که تنها زخمی‌شده بود یک روز باز می‌گردد.

سایر اطلاعات فیلم طغیان

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

85 دقیقه

داستان

«تیمور» تاجر ثروتمندی است که پس از سال‌ها با آغاز جنگ به ایران باز می‌گردد. فرزندش«امید» که برای یک معامله‌ی تجاری به باختران رفته تحت‌تاثیر بردباری مردم تصمیم می گیرد به جبهه برود. با شنیدن خبر شهادت امید تیمور نیز بر اثر حمله‌ی قلبی به بیمارستان می‌رود. خواهر ناتنی امید به قصد تصاحب ثروت تیمور او را به قتل می‌رساند اما غافل از این‌که امید که تنها زخمی‌شده بود یک روز باز می‌گردد.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل طغیان