بیوگرافی کامل ملیحه نصیری

متن کامل بیوگرافی ملیحه نصیری

«ملیحه نصیری» در آثاری همچون «هوس»، «دو روی سکه»، «بانو»، «شانس زندگی»، «افسانه آه»، «عشق و مرگ»، «آخرین مهلت»، «گل مریم»، «مزدوران»، «طلسم»، «یوزپلنگ»، «طغیان»، «گره»، «شکار در شب»، «مردی که زیاد می‌دانست»، «بند»، «قدیس»، «عصیانگران»، «سیم خاردار»، «مسافر شب»، «زرخرید»، «زخم خنجر رفیق»، «خیابانی‌ها»، «برادرکشی»، «فریاد زیر آب»، «تازه عروس»، «روزهای بی‌خبری»، «غربتی‌ها»، «خان‌نایب»، «کلام حق»، «جاهل و رقاصه»، «قاصدک»، «سینه‌چاک»، «سیاه‌بخت»، «تنها حامی»، «پاداش یک مرد»، «جدال»، «بت‌شکن»، «بیدار در شهر»، «غرور و تعصب»، «بی‌نشان»، «وقتی که آسمان بشکافد»، «مرد ناآرام»، «انگشت‌نما»، «فرار از حجله»، «کینه»، «همسفر»، «شوهر کرایه‌ای»، «سازش»، «دکتر و رقاصه»، «جوجه فکلی»، «هیاهو»، «الکی‌خوش»، «قصه ماهان»، «عروس و مادرشوهر»، «مکافات»، «هشتمین روز هفته»، «ممل آمریکایی»، «آخرین نبرد»، «فتنه چکمه‌پوش»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «آشوبگر»، «احمد چکمه‌ای»، «الکلی»، «کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه»، «پابرهنه‌ها»، «کوه‌زاد»، «قربون خودم»، «اهریمن زیبا»، «پستچی»، «عروس کدومه؟» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ملیحه نصیری

«ملیحه نصیری» در آثاری همچون «هوس»، «دو روی سکه»، «بانو»، «شانس زندگی»، «افسانه آه»، «عشق و مرگ»، «آخرین مهلت»، «گل مریم»، «مزدوران»، «طلسم»، «یوزپلنگ»، «طغیان»، «گره»، «شکار در شب»، «مردی که زیاد می‌دانست»، «بند»، «قدیس»، «عصیانگران»، «سیم خاردار»، «مسافر شب»، «زرخرید»، «زخم خنجر رفیق»، «خیابانی‌ها»، «برادرکشی»، «فریاد زیر آب»، «تازه عروس»، «روزهای بی‌خبری»، «غربتی‌ها»، «خان‌نایب»، «کلام حق»، «جاهل و رقاصه»، «قاصدک»، «سینه‌چاک»، «سیاه‌بخت»، «تنها حامی»، «پاداش یک مرد»، «جدال»، «بت‌شکن»، «بیدار در شهر»، «غرور و تعصب»، «بی‌نشان»، «وقتی که آسمان بشکافد»، «مرد ناآرام»، «انگشت‌نما»، «فرار از حجله»، «کینه»، «همسفر»، «شوهر کرایه‌ای»، «سازش»، «دکتر و رقاصه»، «جوجه فکلی»، «هیاهو»، «الکی‌خوش»، «قصه ماهان»، «عروس و مادرشوهر»، «مکافات»، «هشتمین روز هفته»، «ممل آمریکایی»، «آخرین نبرد»، «فتنه چکمه‌پوش»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «آشوبگر»، «احمد چکمه‌ای»، «الکلی»، «کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه»، «پابرهنه‌ها»، «کوه‌زاد»، «قربون خودم»، «اهریمن زیبا»، «پستچی»، «عروس کدومه؟» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.0
1371
7.0
1370
0.0
1370
7.0
1369
0.0
1369
0.0
1368
7.0
1366
0.0
1365
7.0
1365
0.0
1364
0.0
1364
0.0
1364
0.0
1363
7.0
1363
7.0
1360
0.0
1360
0.0
1360
0.0
1360
0.0
1359
7.0
1357
7.0
1357
0.0
1357
7.0
1357
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
5.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
0.0
1354
0.0
1354
7.0
1354
0.0
1354
5.3
1354
7.0
1353
5.0
1353
0.0
1353
6.8
1353
0.0
1353
0.0
1353
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
6.9
1352
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
7.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1341
7.0
1341
0.0
1340
0.0
1338
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ملیحه نصیری

آخرین مشارکت های کاربران