بیوگرافی کامل ملیحه نصیری

متن کامل بیوگرافی ملیحه نصیری

«ملیحه نصیری» در آثاری همچون «هوس»، «دو روی سکه»، «بانو»، «شانس زندگی»، «افسانه آه»، «عشق و مرگ»، «آخرین مهلت»، «گل مریم»، «طلسم»، «مزدوران»، «یوزپلنگ»، «گره»، «طغیان»، «شکار در شب»، «مردی که زیاد می‌دانست»، «عصیانگران»، «سیم خاردار»، «بند»، «قدیس»، «مسافر شب»، «خیابانی‌ها»، «برادرکشی»، «زرخرید»، «زخم خنجر رفیق»، «خان‌نایب»، «کلام حق»، «فریاد زیر آب»، «تازه عروس»، «روزهای بی‌خبری»، «غربتی‌ها»، «بت‌شکن»، «جدال»، «بیدار در شهر»، «غرور و تعصب»، «بی‌نشان»، «جاهل و رقاصه»، «قاصدک»، «سینه‌چاک»، «سیاه‌بخت»، «پاداش یک مرد»، «تنها حامی»، «وقتی که آسمان بشکافد»، «فرار از حجله»، «کینه»، «مرد ناآرام»، «انگشت‌نما»، «همسفر»، «الکی‌خوش»، «شوهر کرایه‌ای»، «سازش»، «دکتر و رقاصه»، «هیاهو»، «جوجه فکلی»، «عروس و مادرشوهر»، «مکافات»، «هشتمین روز هفته»، «قصه ماهان»، «ممل آمریکایی»، «فتنه چکمه‌پوش»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «آشوبگر»، «آخرین نبرد»، «احمد چکمه‌ای»، «الکلی»، «کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه»، «پابرهنه‌ها»، «کوه‌زاد»، «قربون خودم»، «اهریمن زیبا»، «پستچی»، «عروس کدومه؟» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ملیحه نصیری

«ملیحه نصیری» در آثاری همچون «هوس»، «دو روی سکه»، «بانو»، «شانس زندگی»، «افسانه آه»، «عشق و مرگ»، «آخرین مهلت»، «گل مریم»، «طلسم»، «مزدوران»، «یوزپلنگ»، «گره»، «طغیان»، «شکار در شب»، «مردی که زیاد می‌دانست»، «عصیانگران»، «سیم خاردار»، «بند»، «قدیس»، «مسافر شب»، «خیابانی‌ها»، «برادرکشی»، «زرخرید»، «زخم خنجر رفیق»، «خان‌نایب»، «کلام حق»، «فریاد زیر آب»، «تازه عروس»، «روزهای بی‌خبری»، «غربتی‌ها»، «بت‌شکن»، «جدال»، «بیدار در شهر»، «غرور و تعصب»، «بی‌نشان»، «جاهل و رقاصه»، «قاصدک»، «سینه‌چاک»، «سیاه‌بخت»، «پاداش یک مرد»، «تنها حامی»، «وقتی که آسمان بشکافد»، «فرار از حجله»، «کینه»، «مرد ناآرام»، «انگشت‌نما»، «همسفر»، «الکی‌خوش»، «شوهر کرایه‌ای»، «سازش»، «دکتر و رقاصه»، «هیاهو»، «جوجه فکلی»، «عروس و مادرشوهر»، «مکافات»، «هشتمین روز هفته»، «قصه ماهان»، «ممل آمریکایی»، «فتنه چکمه‌پوش»، «یک میلیونر و دو مفلس»، «آشوبگر»، «آخرین نبرد»، «احمد چکمه‌ای»، «الکلی»، «کلبه‌ای آن‌ سوی رودخانه»، «پابرهنه‌ها»، «کوه‌زاد»، «قربون خودم»، «اهریمن زیبا»، «پستچی»، «عروس کدومه؟» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران شده
7.0
1371
7.0
1370
0.0
1370
7.0
1369
0.0
1369
0.0
1368
7.0
1366
7.0
1365
0.0
1365
0.0
1364
0.0
1364
0.0
1364
0.0
1363
7.0
1363
0.0
1360
0.0
1360
7.0
1360
0.0
1360
0.0
1359
0.0
1357
7.0
1357
7.0
1357
7.0
1357
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
7.0
1356
0.0
1356
5.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
0.0
1355
7.0
1355
7.0
1355
7.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
0.0
1354
5.3
1354
0.0
1353
7.0
1353
5.0
1353
0.0
1353
0.0
1353
6.8
1353
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
0.0
1352
6.9
1352
0.0
1351
7.0
1351
0.0
1351
0.0
1351
7.0
1350
7.0
1350
0.0
1350
0.0
1347
0.0
1346
0.0
1341
7.0
1341
0.0
1340
0.0
1338
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ملیحه نصیری

آخرین مشارکت های کاربران