عشق کافی نیست؟ (1378)

96 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1378/09/10

«آرش»(ابوالفضل پورعرب) و «مهتاب»(شقایق فراهانی) با یکدیگر اختلاف دارند و تصمیم به جدایی گرفته‌اند. اما قاضی به آن‌ها فرصت یک‌ماهه می‌دهد. اتفاقاتی که برای آن ها در این‌مدت می افتد خشم هردو را برانگیخته می‌کند و شرایطشان را روز‌به‌روز دشوارتر. تا این‌که آرش تصادف می‌کند و بر اثر اتفاقی به جای یک بیمار روانی به آسایشگاه منتقل می شود. تلاشش برای بیرون آمدن از آن‌جا باعث تغییری در زندگي‌ خودش و مهتاب می‌شود.

«آرش»(ابوالفضل پورعرب) و «مهتاب»(شقایق فراهانی) با یکدیگر اختلاف دارند و تصمیم به جدایی گرفته‌اند. اما قاضی به آن‌ها فرصت یک‌ماهه می‌دهد. اتفاقاتی که برای آن ها در این‌مدت می افتد خشم هردو را برانگیخته می‌کند و شرایطشان را روز‌به‌روز دشوارتر. تا این‌که آرش تصادف می‌کند و بر اثر اتفاقی به جای یک بیمار روانی به آسایشگاه منتقل می شود. تلاشش برای بیرون آمدن از آن‌جا باعث تغییری در زندگي‌ خودش و مهتاب می‌شود.

سایر اطلاعات فیلم عشق کافی نیست؟

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

96 دقیقه

داستان

«آرش»(ابوالفضل پورعرب) و «مهتاب»(شقایق فراهانی) با یکدیگر اختلاف دارند و تصمیم به جدایی گرفته‌اند. اما قاضی به آن‌ها فرصت یک‌ماهه می‌دهد. اتفاقاتی که برای آن ها در این‌مدت می افتد خشم هردو را برانگیخته می‌کند و شرایطشان را روز‌به‌روز دشوارتر. تا این‌که آرش تصادف می‌کند و بر اثر اتفاقی به جای یک بیمار روانی به آسایشگاه منتقل می شود. تلاشش برای بیرون آمدن از آن‌جا باعث تغییری در زندگي‌ خودش و مهتاب می‌شود.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل عشق کافی نیست؟

آخرین مشارکت های کاربران