تبعیدی‌ها (1371)

101 دقیقه ، مناسب برای تمام سنین
تاریخ اکران: 1371/09/25

پس از کودتای بیست و هشت مرداد ۱۳۳۲ تعدادی روزنامه‌نگار و افراد آزادی‌خواه دستگیر و به منطقه‌ای خشک در جنوب کشور تبعید می‌شوند. مسئول اردوگاه استواری کهنه‌کار (مجید میزائیان) شرایط را برای زندانیان بسیار سخت می‌کند. زندانیان که از شرایط به تنگ آمده‌اند، برای نجات جانشان دست به اقدام می‌زنند.

پس از کودتای بیست و هشت مرداد ۱۳۳۲ تعدادی روزنامه‌نگار و افراد آزادی‌خواه دستگیر و به منطقه‌ای خشک در جنوب کشور تبعید می‌شوند. مسئول اردوگاه استواری کهنه‌کار (مجید میزائیان) شرایط را برای زندانیان بسیار سخت می‌کند. زندانیان که از شرایط به تنگ آمده‌اند، برای نجات جانشان دست به اقدام می‌زنند.

سایر اطلاعات فیلم تبعیدی‌ها

اطلاعات تکمیلی
مشخصات فنی
زمان :

101 دقیقه

داستان

پس از کودتای بیست و هشت مرداد ۱۳۳۲ تعدادی روزنامه‌نگار و افراد آزادی‌خواه دستگیر و به منطقه‌ای خشک در جنوب کشور تبعید می‌شوند. مسئول اردوگاه استواری کهنه‌کار (مجید میزائیان) شرایط را برای زندانیان بسیار سخت می‌کند. زندانیان که از شرایط به تنگ آمده‌اند، برای نجات جانشان دست به اقدام می‌زنند.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این اثر کمک کنید به روز رسانی اطلاعات، بازیگران و عوامل تبعیدی‌ها