بیوگرافی کامل سعیده عرب

متن کامل بیوگرافی سعیده عرب

«سعیده عرب» در آثاری همچون «مسیح (ع)»، «فراری»، «سلام علیکم حاج‌ آقا»، «سکوت گبرها»، «چتر عاشقی»، «آن روی سکه»، «مثل یک پدر»، «شیفت شب»، «عشق شطرنجی»، «بال‌های خیس»، «پنجشنبه آخر ماه»، «مردان تاریخ ساز»، «یک وجب از آسمان»، «یوسف پیامبر»، «پرچم های قلعه کاوه»، «از دوردست»، «بوتیک»، «واکنش پنجم»، «دیوانه ای از قفس پرید»، «دختر شیرینی فروش»، «رخساره»، «نگین»، «شب برهنه»، «معصوم»، «بالاتر از خطر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعیده عرب

«سعیده عرب» در آثاری همچون «مسیح (ع)»، «فراری»، «سلام علیکم حاج‌ آقا»، «سکوت گبرها»، «چتر عاشقی»، «آن روی سکه»، «مثل یک پدر»، «شیفت شب»، «عشق شطرنجی»، «بال‌های خیس»، «پنجشنبه آخر ماه»، «مردان تاریخ ساز»، «یک وجب از آسمان»، «یوسف پیامبر»، «پرچم های قلعه کاوه»، «از دوردست»، «بوتیک»، «واکنش پنجم»، «دیوانه ای از قفس پرید»، «دختر شیرینی فروش»، «رخساره»، «نگین»، «شب برهنه»، «معصوم»، «بالاتر از خطر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعیده عرب