بیوگرافی کامل سعیده عرب

متن کامل بیوگرافی سعیده عرب

«سعیده عرب» در آثاری همچون «فراری»، «مسیح (ع)»، «سلام علیکم حاج‌ آقا»، «سکوت گبرها»، «چتر عاشقی»، «آن روی سکه»، «مثل یک پدر»، «شیفت شب»، «عشق شطرنجی»، «بال‌های خیس»، «پنجشنبه آخر ماه»، «مردان تاریخ ساز»، «یک وجب از آسمان»، «پرچم های قلعه کاوه»، «یوسف پیامبر»، «از دوردست»، «بوتیک»، «دیوانه ای از قفس پرید»، «واکنش پنجم»، «شب برهنه»، «دختر شیرینی فروش»، «رخساره»، «نگین»، «معصوم»، «بالاتر از خطر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سعیده عرب

«سعیده عرب» در آثاری همچون «فراری»، «مسیح (ع)»، «سلام علیکم حاج‌ آقا»، «سکوت گبرها»، «چتر عاشقی»، «آن روی سکه»، «مثل یک پدر»، «شیفت شب»، «عشق شطرنجی»، «بال‌های خیس»، «پنجشنبه آخر ماه»، «مردان تاریخ ساز»، «یک وجب از آسمان»، «پرچم های قلعه کاوه»، «یوسف پیامبر»، «از دوردست»، «بوتیک»، «دیوانه ای از قفس پرید»، «واکنش پنجم»، «شب برهنه»، «دختر شیرینی فروش»، «رخساره»، «نگین»، «معصوم»، «بالاتر از خطر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سعیده عرب