بیوگرافی کامل جلیل ملک‌زاده

متن کامل بیوگرافی جلیل ملک‌زاده

«جلیل ملک‌زاده» در آثاری همچون «خالتور»، «پا تو کفش من نکن»، «مردان ارباب جمشید»، «مستانه»، «قلب سفید قاصدک‌ها»، «باغ بهشت»، «دربست آزادی»، «نازنین»، «ما همه گناهکاریم»، «پس كوچه‌های شمرون»، «بازنشسته ها»، «دهلیز»، «خصوصی / زندگی خصوصی»، «خوابم می‌آد»، «کوچه ملی»، «جرم»، «دردسر بزرگ»، «دختر شاه پریون»، «زمهریر»، «فوتبالی ها»، «آقای هفت رنگ»، «زن ها فرشته‌اند»، «رئیس»، «راننده تاکسی»، «سوغات فرنگ»، «رز زرد»، «عطش»، «نغمه»، «شب‌های تهران»، «آواز قو»، «دوستان»، «تکیه بر باد»، «عشق کافی نیست؟»، «تحفه هند»، «میهمانی خصوصی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی جلیل ملک‌زاده

«جلیل ملک‌زاده» در آثاری همچون «خالتور»، «پا تو کفش من نکن»، «مردان ارباب جمشید»، «مستانه»، «قلب سفید قاصدک‌ها»، «باغ بهشت»، «دربست آزادی»، «نازنین»، «ما همه گناهکاریم»، «پس كوچه‌های شمرون»، «بازنشسته ها»، «دهلیز»، «خصوصی / زندگی خصوصی»، «خوابم می‌آد»، «کوچه ملی»، «جرم»، «دردسر بزرگ»، «دختر شاه پریون»، «زمهریر»، «فوتبالی ها»، «آقای هفت رنگ»، «زن ها فرشته‌اند»، «رئیس»، «راننده تاکسی»، «سوغات فرنگ»، «رز زرد»، «عطش»، «نغمه»، «شب‌های تهران»، «آواز قو»، «دوستان»، «تکیه بر باد»، «عشق کافی نیست؟»، «تحفه هند»، «میهمانی خصوصی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های جلیل ملک‌زاده

آخرین مشارکت های کاربران