بیوگرافی کامل بیوک میرزایی

متن کامل بیوگرافی بیوک میرزایی

«بیوک میرزایی» در آثاری همچون «خوک»، «افسانه هزارپایان»، «برادر»، «فوق سری»، «کیمیا»، «کلاه پهلوی»، «مشکلات یک مرد محترم»، «مرد 2000 چهره»، «اخراجی‌ها 2»، «پسران آجری»، «روز رفتن»، «از دوردست»، «رقص پرواز»، «واکنش پنجم»، «بمانی»، «عشق شیشه‌ای»، «آشوبگران»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «تنگنا»، «تعطیلات تابستانی»، «حادثه در کندوان»، «دادستان»، «ابلیس»، «نار و نی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بیوک میرزایی

«بیوک میرزایی» در آثاری همچون «خوک»، «افسانه هزارپایان»، «برادر»، «فوق سری»، «کیمیا»، «کلاه پهلوی»، «مشکلات یک مرد محترم»، «مرد 2000 چهره»، «اخراجی‌ها 2»، «پسران آجری»، «روز رفتن»، «از دوردست»، «رقص پرواز»، «واکنش پنجم»، «بمانی»، «عشق شیشه‌ای»، «آشوبگران»، «پهلوانان نمی‌میرند»، «تنگنا»، «تعطیلات تابستانی»، «حادثه در کندوان»، «دادستان»، «ابلیس»، «نار و نی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بیوک میرزایی

آخرین مشارکت های کاربران